Gmina Mircze: Promocja książki na otwarcie świetlicy w Modryńcu

Wyremontowana świetlica wiejska w Modryńcu w gminie Mircze oficjalnie otwarta. Uroczystość, która odbyła się w niedzielę 12 października, była połączona z promocją książki mieszkańca Modryńca Jerzego Brzozowskiego.

Reklamy

Oddana do użytku świetlica mieści się w budynku z 1830 roku, który stanowi jedyną pozostałość zabudowań dworskich, zniszczonych podczas II wojny światowej. Funkcję świetlicy i remizy strażackiej pełni od lat 50-tych. Jego remont kosztował ponad 260 tysięcy złotych, z czego 155,5 tysiąca to środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Niedzielną uroczystość rozpoczął wójt gminy Mircze Lech Szopiński, a całość poprowadził jego zastępca Sławomir Marciniuk. 

Nowa świetlica została poświęcona i uroczyście przekazana mieszkańcom, a pierwszym wydarzeniem kulturalnym w odnowionym obiekcie była promocja książki „Dwa kokrzyska, czyli modrynieckie opowieści” autorstwa Jerzego Brzozowskiego, mieszkańca wschodniej części Modryńca. 

 Ci, którzy już ją znają twierdzą, że jest to niezwykle barwna opowieść polskiego chłopa, lokalnego patrioty i znanego myśliwego o historii swojej wsi i innych zakątkach ziemi hrubieszowskiej.

Podczas niedzielnego spotkania autor opowiedział o historii powstania książki, rozdał autografy i dziękował osobom, które pomogły w jej wydaniu, w tym wójtowi Szopińskiemu, Ewelinie Nizio i Kamilowi Kawałko. Wydana w nakładzie 300 egzemplarzy książka została opatrzona wstępem Lecha Szopińskiego i recenzją Bogdana Kawałko, który wychowywał się w Modryńcu. Okładkę zdobi ilustracja Mirosława Orkiszewskiego, przedstawiająca 18-wieczny kościół w Modryniu (dawna cerkiew greko-katolicka) wśród polnych maków. Wydawnictwo można kupić w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirczu. 

Podwójną uroczystość w nowej świetlicy w Modryńcu uświetnił występ zespołu „Arabeska” z repertuarem polskim i cygańskim.

Organizatorzy uroczystości dziękują za wsparcie sponsorom, którymi byli: Marek Wiatrzyk z żoną, Stanisław Fabrowski, Marek Wąsiel, Dariusz Małyszek i Mirosław Działa, Maria i Adam Kostrubiec oraz Arkadiusz Góra. 

Galeria UG Mircze»


Źródło: ias24.eu/ UG Mircze fot: lubiehrubie.pl