3 października 2023

Gmina Mircze: Przedłużenie terminu składania prac w konkursie plastycznym i fotograficznym

Organizatorzy przedłużają termin składania prac w ramach konkursu plastycznego i fotograficznego „MiniNaturka 2000”. Termin przedłużony zostaje do 4 lipca 2016 roku.

Reklamy

 

PRZEDŁUŻAMY TERMIN NA SKŁADANIE PRAC w ramach konkursu plastycznego „MiniNaturka 2000”

Zapraszamy do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM „MiniNaturka 2000” organizowanym w ramach projektu „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny”.

Reklamy

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całej Polski.

Zakres tematyczny: stworzenie modelu gatunku chronionego (fauny lub flory) z obszarów Natura 2000 znajdujących się na terenie Gminy Mircze (wizualizacja trójwymiarowa, technika dowolna). Każda grupa może wykonać i zgłosić do Konkursu wyłącznie jeden model.

Reklamy

W konkursie promowane będą prace prezentujące gatunki chronione z obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Mircze – w sposób ciekawy, niezwykły i intrygujący.

Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca tytuł pracy, autora, adres do korespondencji (e-mail autora) i inne. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w karcie) będzie stanowić przyczynę wykluczenia Uczestnika z Konkursu. W związku z tym, iż do Konkursu zgłaszane mogą być wyłącznie prace zbiorowe – do każdej pracy powinny zostać dołączone trzy karty zgłoszeniowe – pod jednej od każdego autora.

Do Konkursu zgłaszane mogą być wyłącznie prace zbiorowe (przez pracę zbiorową należy rozumieć pracę wykonaną przez trzy osoby – nie mniej i nie więcej).

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

  • promocja nagrodzonych prac na stronie internetowej projektu pn. „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej 
    i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny” – www.natura2000.mircze.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mircze – www.mircze.pl,
  • nagrody indywidualne (aparat cyfrowy, odtwarzacz mp4, słuchawki) przyznane dla trzech pierwszych miejsc,
  • trzy tablice multimedialne dla szkół, z których wyłonione zostaną zwycięskie grupy, 
    o wartości 3 500,00 zł każda (Uwaga! Każda szkoła może otrzymać tylko jedną tablicę multimedialną!),
  • wszyscy przystępujący do Konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.

 

Wszelkie informacje związane z organizacją Konkursu uzyskać można od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów 84 65 190 15, 84 65 190 04 wew. 68 lub drogą mailową: gmina@mircze.pl.

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w REGULAMINIE KONKURSU!

OGŁASZAMY, ŻE TERMIN NA SKŁADANIE PRAC PRZEDŁUŻONY ZOSTAŁ DO 4 lipca 2016 roku.

 

Więcej na stronach:

http://mircze.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=2&schemat=1&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=2148

http://www.natura2000.mircze.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=8&menu=13&dzialy=13&akcja=artykul&artykul=65

 

***

 

PRZEDŁUŻAMY TERMIN NA SKŁADANIE PRAC 
w ramach EKOLOGICZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Natura 2000”

 

Zapraszamy do wzięcia udziału
w EKOLOGICZNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
„Natura 2000”organizowanym w ramach projektu „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny”

 

Organizatorem EKOLOGICZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Natura 2000” jest Urząd Gminy Mircze z siedzibą przy ul. Kryłowskiej 20, 22-530 Mircze, e-mail:gmina@mircze.plwww.mircze.pl, tel. 84 65 190 15, 84 65 190 04 wew. 68. Biuro Organizacyjne Konkursu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

EKOLOGICZNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Natura 2000” skierowany jest  do użytkowników portalu projektu pn. „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny”, a więc dla każdego.

W konkursie promowane będą prace prezentujące na fotografiach obszary Natura 2000 w sposób ciekawy, niezwykły i intrygujący.

Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca tytuł pracy, autora, adres do korespondencji (e-mail autora) i inne. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w karcie) będzie stanowić przyczynę wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Osoby niepełnoletnie wypełniają kartę zgłoszeniową dla osób niepełnoletnich, osoby pełnoletnie – kartę zgłoszeniowa dla osób pełnoletnich.

Ocenie polegać będzie pierwsze 1000 nadesłanych zdjęć. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

·         promocja nagrodzonych prac na stronie internetowej projektu pn. „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej 
i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny” – www.natura2000.mircze.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mircze – www.mircze.pl,

·         za zajęcie I miejsca nagroda główna – telefon komórkowy o wartości 800,00 zł brutto,

·         za zajęcie II i III miejsca nagroda w postaci telefonów komórkowych o wartości 600,00 zł brutto każdy,

·         wszyscy przystępujący do Konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.

Po zapoznaniu się z Regulaminem uczestnicy przesyłają/dostarczają wykonane zdjęcia w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 4 lipca 2016 roku.

 

Wszelkie informacje związane z organizacją Konkursu uzyskać można od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów 84 65 190 15, 84 65 190 04 wew. 68 lub drogą mailową:gmina@mircze.pl.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w REGULAMINIE KONKURSU!

 

OGŁASZAMY, ŻE TERMIN NA SKŁADANIE PRAC PRZEDŁUŻONY ZOSTAŁ DO 4 lipca 2016 roku.

 

Więcej na stronach:

http://mircze.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=2&schemat=1&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=2152

http://www.natura2000.mircze.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=8&menu=13&dzialy=13&akcja=artykul&artykul=66

 

UG Mircze