Gmina Mircze: Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych

Urząd Gminy w Mirczu informuje rodziców, których dzieci już uczęszczają do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mircze, że do dnia 21 marca 2014 r. w szkołach zbierane będą deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Reklamy

Rodzice chcący zapisać dziecko po raz pierwszy do punktu przedszkolnego bądź oddziału przedszkolnego, powinni w tym celu w dniach 25 marca  – 11 kwietnia 2014 r. złożyć  w wybranej szkole przy której funkcjonuje punkt bądź oddział,  wniosek  o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego.

Zarówno wnioski o przyjęcie do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego, jak i deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego, dostępne są w szkołach przy których funkcjonują punkty i oddziały.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy szkół.

Nr telefonów:

Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu: 846519011

Zespół Szkół w Kryłowie: 846519815

Szkoła Podstawowa w Wiszniowie:  846519703