Gmina Mircze: Rozpoczynają się scalenia gruntów w Kryłowie-Kolonii i w Prehoryłem

Zebraniem w dniu 13 czerwca 2014 roku o godzinie 11:00 w budynku świetlicy wiejskiej w Prehoryłem rozpocznie się pierwszy etap scaleń gruntów, które obejmą dwie miejscowości gminy Mircze: Kryłów-Kolonię – 570,18 ha i Prehoryłe – 1225,05 ha (bez gruntów leśnych). Powierzchnia scalanych gruntów to prawie 8% całej powierzchni gminy. Kwota, jaka może być przeznaczona na scalenia i prace poscaleniowe na te dwie miejscowości może wynieść nawet 17 milionów złotych.

Reklamy

Prace scaleniowe koordynuje i wykonuje Samorząd Województwa Lubelskiego przy pomocy jednostki organizacyjnej – Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. Finansowanie prac scaleniowych i zagospodarowania po scaleniowego planuje się z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” na lata 2014 – 2020.

Scalenie gruntów jest jednym z podstawowych zabiegów urządzeniowo – rolnych, wpływającym na kompleksową poprawę organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  Prace poscaleniowe, obejmują poprawę infrastruktury tj. nowe, lepsze drogi dojazdowe do gospodarstw i pól, nowa lub zmodernizowana sieć melioracyjna. Uporządkowaniu ulegają nie tylko same działki, ale także ich stany prawne oraz mapy i księgi wieczyste.

Reklamy

W najbliższym czasie Wójt Gminy Mircze Lech Szopiński organizuje spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego Biura Geodezji doktorem Przemysławem Zaleskim. Spotkanie będzie miało na celu zainteresowanie pozostałych mieszkańców gminy Mircze scaleniem gruntów rolnych, ponieważ to na wniosek ponad połowy właścicieli gruntów w danej miejscowości można rozpocząć procedurę scalania gruntów.

O terminie spotkania poinformujemy w niedługim czasie

 

Info: UG Mircze