Gmina Mircze: Świetlica w Modryniu będzie wyremontowana i rozbudowana

7 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, zawarta została umowa o przyznanie pomocy na Rozbudowę i przebudowę budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Modryń.

Reklamy

 

7 lipca 2017 r. (piątek), w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, zawarta została umowa o przyznanie pomocy, pomiędzy Gminą Mircze reprezentowaną przez Wójta Gminy Mircze – Martę Małyszek oraz Skarbnika Gminy – Annę Płoszaj, a Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Grzegorza Kapustę oraz Krzysztofa Grabczuka – Wicemarszałków Województwa Lubelskiego, na realizację operacji pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Modryń”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel – integracja mieszkańców i wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury rekreacyjnej oraz ich aktywności w życiu społecznym, podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy w miejscowości Modryń.

Na wykonanie ww. zadania Gmina Mircze otrzymała dofinansowanie w wysokości 280 392,00 zł.

Operacja zrealizowana zostanie do końca 2018 r.

 

źródło i fot. UG Mircze