Gmina Mircze: Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych

W związku z wystąpieniem w dniu 8 czerwca intensywnych opadów gradu oraz nawalnego deszczu i poniesionych z tego tytułu strat, rolnicy mogą zgłosić straty do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia.

Reklamy

 

W związku z wystąpieniem w dniu 8 czerwca intensywnych opadów gradu oraz nawalnego deszczu i poniesionych z tego tytułu strat w gospodarstwach rolnych, ich właściciele powinni po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków zgłosić straty do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji powołanej do szacowania szkód.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na obszarze danej gminy.

Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych.

Oświadczenia o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją siedzibę. Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, formularz oświadczenia o stratach składa się do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia największej części upraw w celu sporządzenia protokołu zbiorczego. 

 

Zgłoszeń dokonuje się na formularzach oświadczeń:

>> Wniosek o oszacowanie strat 2020 r.


info i fot.: UG Mircze