Gmina Mircze: Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Mircze za miesiące październik, listopad oraz grudzień upływa dnia 10 stycznia 2014 r.

Reklamy

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/220/2013 Rady Gminy Mircze z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Mircze, że termin wpłaty z  tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące październik, listopad oraz grudzień upływa dnia 10 stycznia 2014 r. i  należy ją uiścić gotówką w  kasie Urzędu Gminy Mircze lub u  inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Mircze:

Nr  09 9603 1016 2001 0000 0185 0006 

Bank Spółdzielczy Dołhobyczów Oddział Mircze.

Informujemy również mieszkańców, którzy nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące lipiec, sierpień oraz wrzesień o konieczności wpłaty niniejszej opłaty w jak najszybszym terminie.

Prosimy o terminowe uiszczanie opłat.

 

UG Mircze