Gmina Mircze: XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zaprasza osoby fizyczne i prawne, podmioty gospodarcze, związki, stowarzyszenia, organizacje branżowe rolników, organizacje pozarządowe, samorządy gminne i powiatowe (z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) do udziału w XV edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukcesna najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Reklamy

Uroczyste wręczenie nagród finalistom tegorocznej XIV edycji konkursu odbyło się w maju br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Finaliści otrzymali listy gratulacyjne od Prezydenta, dyplomy i statuetki od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszyscy laureaci XIV edycji konkursu otrzymali też nagrody rzeczowe w postaci tabletów. Laureaci wezmą także udział w nieodpłatnym wyjeździe studyjnym.

Zgłoszenia do XV edycji konkursu można nadsyłać do 15 października 2014 r.

 

Konkurs nie ma charakteru komercyjnego. Zgłaszający się do udziału nie ponoszą żadnych opłat. Realizowany jest w ramach zadań statutowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z instytucjami i organizacjami; przedstawicielami mediów – TVP Program 1 oraz redakcjami pism i portali internetowych zajmującymi się tematyką rozwoju obszarów wiejskich.


Szczegółowie informacje dostępne są na stronie UG Mircze»


Źródło: UG Mircze