Gmina Mircze: Zmarł Edmund Gustaw Łysiak

9 kwietnia 2021 r. zmarł mgr Edmund Gustaw Łysiak – wieloletni nauczyciel, zastępca dyrektora, a następnie dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirczu.

Reklamy

„Żyje się tylko chwilę, a czas –

jest przezroczystą perłą

wypełnioną oddechem”

(H. Poświatowska)

 

Z głębokim smutkiem informujemy, że 9 kwietnia 2021 r. zmarł mgr Edmund Gustaw Łysiak – wieloletni nauczyciel (1979 r. – 2000 r.), zastępca dyrektora (1986 r. – 2000 r.), a następnie dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirczu (2000 r. – 2012 r.), dobry człowiek, wychowawca i przyjaciel młodzieży.

Urodził się 30 października 1956 r. w Mirczu, absolwent kierunku filologia polska Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zawsze życzliwy, pełen optymizmu i poczucia humoru. Mąż i ojciec dwóch córek. Wielokrotnie nagradzany przez Wójta Gminy Mircze za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej, zaangażowany w wypełnianie obowiązków i rozwijanie indywidualnych talentów uczniów. W 2012 r., po 33 latach pracy w zawodzie nauczycielskim, przeszedł na emeryturę.

Dziękujemy za te wszystkie wspólnie spędzone lata, za każde dobre słowo, każdy gest i słowa otuchy. Niech to, czego nie da się już zmienić, szybko minie, a to, na co mamy wpływ, będzie lepsze niż było.

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci, bo: „Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad
po sobie, (…) jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość” (A. Kępiński).

Pogrążonej w żałobie rodzinie wyrazy szczerego współczucia składają:

Wójt Gminy Mircze
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice
Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirczu

Zobacz też:

Zmarł Kazimierz Wesołowski – długoletni nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie

Zmarł Kazimierz Wesołowski – długoletni nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie

 

Lykoland