Gmina Trzeszczany: Dofinansowanie montażu fotowoltaiki

Władze gminy Trzeszczany informują, że w związku z przyznaniem dofinansowania, osoby zainteresowane montażem kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w projekcie.

Reklamy

Władze gminy Trzeszczany informują, że w związku z otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dotyczącego przyznania dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany – etap II” oraz rezygnacją części uczestników projektu, istnieje możliwość przyłączenia się do projektu i uzyskanie dofinansowania.

Osoby zainteresowane montażem kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt (084 65 75 059) z Urzędem Gminy w Trzeszczanach, w celu złożenia deklaracji chęci uczestnictwa w projekcie.

W związku ze zmianą ustawy o odnawialnych źródłach energii – osoby fizyczne, które zawrą umowę do 31.03.2022 r. w zakresie montażu i dofinansowania mikroinstalacji realizowanych przez Gminę, będą miały możliwość przyłączenia się do sieci elektroenergetycznej, jako prosumenci na tzw. „starych zasadach” (tzn. bez konieczności budowy magazynu energii).

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie stosownej deklaracji w terminie do dnia 16.03.2022 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

­

(info: UG Trzeszczany, fot. arch. lubiehrubie.pl)


LubieHrubie na Instagramie