Gmina Trzeszczany: Inwestycja skontrolowana pozytywnie

W dniu 31.08.2018 r. przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dokonali kontroli związanej z przygotowaniem i realizacją inwestycji utwardzenia dna i odwodnienia wąwozu lessowego w miejscowości Trzeszczany.

Reklamy

 


Pozytywna kontrola inwestycji „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 011048 L od km 1+300 do km 1+500 w miejscowości Trzeszczany”.

W dniu 31.08.2018 r. przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dokonali kontroli związanej z przygotowaniem i realizacją w/w zadania. 

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gmina Trzeszczany w ciągu lat 2016 – 2018 wykonała w sumie trzy zadania związane z utwardzeniem  i odwodnieniem dna wąwozów lessowych.

Prace te wykonane zostały w miejscowościach:

2016 rok – Zadębce ( koszt zadania – 64.046,49 zł brutto, kwota dofinansowania 51.236,00 zł ),

2017 rok – Trzeszczany (koszt inwestycji wyniósł  115.005,00 zł brutto zaś kwota dofinansowania to  72.000,00 zł brutto) oraz Nieledew ( koszt zadania brutto 115.444,85 zł, kwota dofinansowania 69.000,00 zł ).

Łącznie pozyskano dotacje w kwocie 192.236,00 zł brutto.

 

źródło i fot. UG Trzeszczany