Gmina Trzeszczany: Inwestycje w ochronę środowiska

Jest szansa na kolejną inwestycję w ochronę środowiska naturalnego w gminie Trzeszczany. Budowa oczyszczalni ścieków w Nieledwi ma „zielone światło” od radnych.

Reklamy

Oczyszczalnia w Nieledwi przed laty została sprzedana razem z ówczesnym zakładem przetwórstwa owocowo-warzywnego „Vin-Kon”. Korzystają z niej odbiorcy obecnych osiedli „Real” i „Kres-Mot” oraz ul. Fabrycznej w Nieledwi.

O budowie nowego, gminnego obiektu radni dyskutowali na sesji w lipcu.

Reklamy

– Efekt jest taki, że rada gminy wstępnie zgodziła się na wykup działek, a to otwiera drogę do przygotowania inwestycji. Sprawa dotyczy kilkuset osób, które obecnie korzystają z oczyszczalni po dawnym „Vin-Konie”, a obecnie należącej do firmy „Real”. Chcemy uniezależnić tych odbiorców od prywatnego właściciela i w przyszłości umożliwić im pozbywanie się nieczystości w nowoczesny i proekologiczny sposób – mówi Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota.

W trosce o środowisko Gmina Trzeszczany planuje również modernizację oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Leopoldowie. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” z części, przeznaczonej dla terenów po dawnych Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej.

Poza tym kończy się budowa sieci wodociągowej w Nieledwi, współfinansowana ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego samego projektu powstanie jeszcze stacja uzdatniania wody, a unijne środki zostaną wykorzystane na pokrycie ponad 60 procent kosztów.

­

(źródło: UG Trzeszczany, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Gmina Trzeszczany: Będzie dofinansowanie na inwestycje w Leopoldowie

Gmina Trzeszczany: Będzie dofinansowanie na inwestycje w Leopoldowie