13 lipca 2024

Gmina Trzeszczany: Nowa inwestycja za 3,6 mln w Nieledwi – ZDJĘCIA

Władze Gminy Trzeszczany podpisały umowę na budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew.

Reklamy

7 października 2021 r. Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota wraz ze Skarbnikiem Gminy Michaliną Kiecana podpisali umowę z właścicielem firmy Instalatorstwo Sanitarne z Wólki Panieńskiej Krzysztofem Smykiem, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w przeprowadzonym postepowaniu przetargowym.

Przedmiotem umowy jest budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew.

Reklamy

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew”, współfinansowa­nego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 3 600 000 zł brutto.

Reklamy

­

(info i fot. UG Trzeszczany)


Zobacz też:

Warsztaty polowe w Zosinie – ZDJĘCIA

Warsztaty polowe w Zosinie – ZDJĘCIA