Gmina Trzeszczany: Nowe stawki za wywóz śmieci

Od 1 kwietnia 2020 roku, w gminie Trzeszczany obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Reklamy

 

W związku z pytaniami mieszkańców, Wójt Gminy Trzeszczany informuje, że opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi za I kwartał 2020 r należy wpłacać w oparciu  o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty w roku 2019.

Natomiast, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/96/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, z dniem 1 kwietnia 2020 roku obowiązują nowe stawki:

1 osoba – odpady zmieszane – 20 zł za 1 osobę na miesiąc,

1 osoba – odpady segregowane – 10 zł za 1 osobę na miesiąc.

W związku z zamknięciem kasy w Urzędzie Gminy Trzeszczany oraz zagrożeniem pandemią koronawirusem (SARS-CoV2) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na rachunek bankowy Nr 85 9603 1029 2003 2900 0114 0054.

 

źródło: UG w Trzeszczanach