3 grudnia 2023

Gmina Trzeszczany: Odsłonięcie pomnika pomordowanych mieszkańców Leopoldowa

W dniu 10 kwietnia 2016 roku w miejscowości Leopoldów odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika pomordowanych z rąk ukraińskich nacjonalistów mieszkańców Leopoldowa.

Reklamy


Wśród licznie przybyłych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli: Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Agnieszka Skubis-Rafalska, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie dr Mariusz Sawa, Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego Leszek Czerwonka oraz Radny Powiatu Hrubieszowskiego Dariusz Fornal.

Po mszy św., której przewodniczył  proboszcz parafii w Trzeszczanach ks. Grzegorz Hałas a Słowo Boże wygłosił ks. Janusz Granda proboszcz parafii w Nieledwi zebrani przeszli pod pomnik pomordowanych, gdzie przemówienia wygłosili Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota, Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego Leszek Czerwonka, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie dr Mariusz Sawa, a w imieniu Wojewody Lubelskiego dr hab. Przemysława Czarnka głos zabrała Agnieszka Skubis-Rafalska – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Mirosław Badzian – przedstawiciel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w Leopoldowie, a także pan Marian Burda krewny pomordowanych. 

Reklamy

Odsłonięcia pomnika dokonała pani Stefania Burda jedyny żyjący świadek wydarzeń z marca 1944 roku. Następnie ksiądz proboszcz Grzegorz Hałas dokonał poświęcenia pomnika. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie przez delegacje wieńcowe kwiatów i wieńców pod pomnikiem. 

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie a w szczególności: pocztom sztandarowym ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy (OSP Trzeszczany, OSP Mołodiatycze, OSP Nieledew, OSP Drogojówka i OSP Zadębce), delegacjom wieńcowym, nauczycielom i dzieciom ze szkół z terenu Gminy Trzeszczany, kombatantom, księżom za odprawienie Mszy Świętej, Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika w Leopoldowie za trud i pracę włożoną w przygotowanie uroczystości, Pani Stefani Burda za odsłonięcie pomnika i zaszczycenie nas swoją obecnością oraz wszystkim, którzy wzięli udział w tej uroczystości.

 

Zdjęcia:

http://trzeszczany.pl/pl/gallery/124

 

 

źródło i fot. UG Trzeszczany