17 kwietnia 2024

Gmina Trzeszczany: Profesjonalny zestaw ratownictwa medycznego dla OSP w Nieledwi – ZDJĘCIA

19 grudnia, w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieledwi, druhowie otrzymali profesjonalny zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1.

W przekazaniu sprzętu uczestniczył poseł Sławomir Zawiślak, starosta hrubieszowski – prezes Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Aneta Karpiuk, prezes OSP w Nieledwi Andrzej Pirogowicz, przewodniczący komisji rewizyjnej Józef Filipczuk, skarbnik Wiesław Załuski oraz druhowie Młodzieżowej OSP w Nieledwi.

Starosta Aneta Karpiuk oraz zarząd i druhowie OSP w Nieledwi, serdecznie podziękowali posłowi Sławomirowi Zawiślakowi za zaangażowanie i pomoc dla powiatu hrubieszowskiego.

Aneta Karpiuk, jako prezes Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, podziękowała druhom strażakom, doceniając ich pracę na rzecz mieszkańców.

Zakup sprzętu został dofinansowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

­

info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie