Gmina Trzeszczany: Uroczystości w Korytynie

20 maja 2020 roku, uczczono pamięć partyzantów polskich pomordowanych w Korytynie przez okupanta niemieckiego za udzielenie pomocy jeńcom radzieckim.

Reklamy

 

W 78 rocznicę tragicznych wydarzeń, 20 maja 2020 roku o godzinie 19.00, przy pomniku w Korytynie ku czci partyzantów polskich pomordowanych przez okupanta niemieckiego za udzielenie pomocy jeńcom radzieckim, odprawiona została uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez ks. dziekana Marka Barszczowskiego – proboszcza parafii Trzeszczany. Homilię do zgromadzonych uczestników  wygłosił ks. kan. Kazimierz Kwietniewski.

Po zakończonej Mszy Św., złożone zostały wieńce przez delegację Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Rejonowe w Trzeszczanach: prezesa pani Ireny Olszewskiej, pani Ireny Mazurek oraz ks. kan. Kazimierza Kwietniewskiego oraz Stanisława Czarnotę – wójta gminy Trzeszczany, ks. dziek. Marka Barszczowskiego oraz sołtysa wsi Korytyna Jacka Znajomskiego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w tej uroczystości, a szczególne słowa podziękowania kierujemy do mieszkańców Korytyny za pamięć o tym smutnym wydarzeniu i zaangażowanie w organizację jego obchodów.

 

info i fot. UG Trzeszczany