Gmina Trzeszczany: Zgłoś jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Władze gminy Trzeszczany proszą o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2020 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Reklamy

Wójt Gminy oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Trzeszczanach proszą o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2020 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego oraz par, które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Reklamy

Zgłaszać można wszystkich Jubilatów, mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Trzeszczany. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe.

Wnioski można składać w USC w Trzeszczanach – Trzeszczany Pierwsze 194 pokój, nr 3, tel. 84 6575059 w. 32.

info: UG w Trzeszczanach