Gmina Trzeszczany: Zgłoś pary do Złotych Godów

Wójt Gminy Trzeszczany oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego proszą o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2022 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Reklamy

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Trzeszczany. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci, osoby im najbliższe lub znajomi.

W celu zgłoszenia wniosku proszę o kontakt z USC Trzeszczany, Trzeszczany Pierwsze 194 pokój nr 3 tel. 84 65 75 059.

­

(info: UG Trzeszczany, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Gmina Dołhobyczów: Pisarka Miriam Lundgren z wizytą w Chochłowie

Gmina Dołhobyczów: Pisarka Miriam Lundgren z wizytą w Chochłowie