Gmina Uchanie: Nowe stawki opłat za wodę i ścieki

Gminny Zakład Komunalny w Uchaniach informuje o nowych cenach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Uchanie.

Reklamy

Gminny Zakład Komunalny w Uchaniach informuje, że na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 1 lipca 2021 roku, wchodzą w życie nowe ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 28 lipca 2021 r. do 27 lipca 2024 r.

­

Cena i stawka opłat za dostarczanie wody:

– cena za 1m3 dostarczanej wody – 4,49zł (brutto)

– stawka opłaty abonamentowej – 7,45zł (brutto)

­

Cena i stawka opłat za odebrane ścieki:

– cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – 5,49zł (brutto)

– stawka opłaty abonamentowej – 9,40zł (brutto)

­

Ceny i stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%.

­

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy Uchanie »

­

(info: UG Uchanie, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Wypadek w Świerszczowie – ZDJĘCIA

Wypadek w Świerszczowie – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie