Gmina Uchanie: Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Urząd Gminy w Uchaniach informuje, że od 2 sierpnia na terenie gminy obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Reklamy

 

Urząd Gminy w Uchaniach informuje, że od 02.08.2018 r. na terenie Gminy Uchanie obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie LU.RET.070.1.111.2018.JB z dnia 2 sierpnia 2018 r. i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 27. sierpnia 2018 r. Taryfy zostały określone na 3 lata.

Jednocześnie UG informuje, że na podstawie Uchwały nr X/67/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 17 grudnia 2015 r., ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uchanie obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy Uchanie.

W załączeniu poniżej – ceny dla odbiorcy, po uwzględnieniu przedmiotowych dopłat, obowiązujące do 31 grudnia 2018 r.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

źródło: UG Uchanie