Gmina Uchanie: Zosia laureatką!

Zofia Wieczerzańska – uczennica klasy III a Gimnazjum im. ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu, zdobyła III miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Literackim

Reklamy

 

15 kwietnia w auli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się gala wręczenia nagród w XV Wojewódzkim Konkursie Literackim. Trzecią nagrodę w kategorii proza „Gimnazjum i Szkoła Średnia” oraz tytuł laureata zdobyła Zofia Wieczerzańska – uczennica klasy III a Gimnazjum im. ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu.

Gali rozdania nagród, a także promocji publikacji pt. „Kwestionariusz dla zaangażowanych” zawierającej utwory laureatów, towarzyszył koncert muzyki poważnej w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie pod kierunkiem prof. Iwony Siedlaczek. Goście spotkania mogli ponadto zwiedzić wystawę prof. Sławomira Ratajskiego „Malarstwo × 3” eksponowaną w Galerii Biblioteki oraz zakupić okolicznościowe publikacje.

Temat tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu brzmiał następująco: Pytania o drogę poznania. Wpłynęły 134 zestawy prac autorów w różnym wieku i z różnym doświadczeniem literackim. Jak czytamy w protokole „Jury z zadowoleniem stwierdza, że mimo sporego stopnia trudności, wynikającego ze złożoności tematu, wśród prac konkursowych znalazły się ciekawe teksty młodych autorów.”

Opowiadanie pt. „Krzesło”, które napisała Zosia, powstało pod opieką p. Krystyny Król. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie. Zosi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów literackich.

 

Gimnazjum w Uchaniach z/s w Jarosławcu