Gmina Werbkowice: 18 ton produktów żywnościowych trafi do najbardziej potrzebujących

Gmina Werbkowice przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W lutym w ramach programu do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy trafi ponad 18 ton produktów żywnościowych.

Reklamy

 

Realizacją programu i dystrybucją żywności na terenie gminy Werbkowice zajmuje się Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice (pochodzące z Konopnego, a działające na terenie całej gminy).

W dniu 14 lutego br. trafił pierwszy transport żywności, przy którego odbiorze uczestniczyli Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach Zofia Pietruk oraz członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice z Wiceprezes Małgorzatą Lachs.

Za pomoc w rozładunku żywności dziękujemy lokalnym przedsiębiorcom PHU Kot & W s.c. oraz FHU Agro-Farb Arkadiusz Dobrzyński.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Żywność będzie wydawana osobom spełniającym powyższe kryteria i zakwalifikowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach (ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, tel. 84 657 21 33).

Na potrzeby prowadzenia akcji zostały przygotowane pomieszczenia Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach przy ul. 3 Maja 3A (dawny posterunek energetyczny).

Najbliższy termin wydawania produktów żywnościowych ustalono od 16 lutego do 27 lutego br. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach od 9:00 do 13:00.

O następnych terminach wydawania żywności będziemy informować.

 

 

źródło i fot. UG Werbkowice