25 maja 2024

Gmina Werbkowice: Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (ZDJĘCIA)

25 maja 2022 odbyły się w Werbkowicach uroczystości z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

25 maja 2022 Wójt Gminy Werbkowice, Agnieszka Skubis-Rafalska oraz Kierownik GOPS w Werbkowicach, Łukasz Wojtaluk uczestniczyli w uroczystości z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowanym przez PSONI Koło w Werbkowicach, OREW, WTZ oraz NPT „Lokomotywa” w Alojzowie.

Ta majowa, piękna uroczystość związana jest z przypadającym na 5 maja Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością. Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z niepełnosprawnością, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, itp.), które utrudniają tym osobom prowadzenie pełnego życia społecznego.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Werbkowicach pod przewodnictwem ks. kan. Stanisława Kupczaka, z udziałem zespołu wokalnego działającego przy WTZ w Rozłopach.

Po zakończeniu Eucharystii uformowano „Barwny przemarsz”, który przeszedł ulicami Werbkowic do Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach. Przemarsz stanowił manifestację idei walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością intelektualną, był głosem samych niepełnosprawnych oraz wyrazem solidarności z nimi lokalnej społeczności.

W GOK odbyła się część kulturalna uroczystości, która rozpoczęła się występem artystycznym podopiecznych OREW, WTZ oraz NPT „Lokomotywa” w Alojzowie. Przedstawienie opowiadało historię, każdego artysty będącego na scenie, jaki jest, co lubi a czego nie lubi. Nie zabrakło akcentów związanych ze świętem „Dnia Matki”. Występ był pięknym obrazem osób z niepełnosprawnością intelektualną, wzbudzającym wiele emocji i już na zawsze pozostającym w świadomości odbiorców.

Następnie głos zabrali organizatorzy wydarzenia: Przewodnicząca PSONI Halina Szpuga, która przywitała uczestników uroczystości i Kierownik WTZ Marta Piotrowska-Lackowska – przedstawiła problemy związane z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W uroczystościach wzięli udział: Dyrektor Lubelskiego Oddziału PEFRON w Lublinie Pani Małgorzata Paprota, przedstawiciele władzy samorządów lokalnych, a także dyrektorzy i kierownicy placówek realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością i wspierających działania integrujące środowisko lokalne.

­

­

(źródło i fot. Gmina Werbkowice)

­


Zobacz też:

Bal Seniora w Werbkowicach (ZDJĘCIA)

Bal Seniora w Werbkowicach (ZDJĘCIA)

LubieHrubie na Instagramie