Gmina Werbkowice: Mały Artysta na wsi

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice zakończyło realizację projektu dla dzieci w wieku 2-8 lat z miejscowości Konopne pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich – Mały Artysta na wsi”.

Reklamy

 

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w ramach 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”.

Czas realizacji: 2017-01-01 do 2017-06-30.

 

Osiągnięte cele:

1. Zapewnienie możliwości wyrównania szans edukacyjnych tj. rozwoju zainteresowań plastycznych oraz umiejętności manualnych dzieciom ze wsi Konopne

2. Umożliwienie mieszkańcom (rodzicom) pozyskania wiedzy z zakresu nowatorskich metod pracy z dziećmi.

3. Zaangażowanie społeczności lokalnej (mieszkańców wsi, wspólnoty wiejskiej, sołtysa oraz wójta gminy) do wspólnych działań w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci.

 

Zrealizowane działania.:

1. Warsztaty plastyczne dla dzieci – 40h praktycznych zajęć plastycznych dla dzieci.

2. Warsztaty z dietetykiem dla dzieci (4h)

3. Warsztaty ze specjalistą dla rodziców (8h) z zakresu twórczego wychowania dzieci

4. Wycieczka do Zagrody Wandalskiej w Kotorowie dla dzieci i rodziców

5. Wystawa prac wykonanych przez dzieci

 

Wartość projektu: 8 914,18 zł

Dofinansowanie: 4 172,00 zł

Wkład własny finansowy: 417,18 zł

Wkład niefinansowy: 4 325,00 zł

 

źródło i fot. SRWGW