Gmina Werbkowice: Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna 2016

Wójt Gminy Werbkowice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach zapraszają do udziału w III Gminnym Konkursie Plastycznym Dla Dzieci i Młodzieży pod nazwą „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna 2016”.

Reklamy


Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Werbkowice (przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazja).

 

Cel konkursu:

Zaszczepienie szacunku do kultury ludowej poprzez zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami wielkanocnymi, propagowanie różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi własnej, promocja szczególnie utalentowanych autorów oraz uzyskanie prac o znacznych walorach artystycznych.

 

Techniki: 

Dowolne techniki na podłożu papierowym

Maksymalny format prac 15×21 cm

 

Kategorie wiekowe:

Wiek uczestników od 4 do 15 lat

 

Konkurs rozstrzygany będzie w czterech kategoriach:

1) Przedszkole, oddziały przedszkolne (4 – 6 lat)

2) kl. I – kl. III szkoły podstawowej

3) kl. IV – kl. VI szkoły podstawowej

4) kl. I – kl. III gimnazjum

 

Ocena prac:

Przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy jak: walory artystyczne, zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki, pomysłowość i estetyka pracy.

 

Nagrody:

Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy. O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.


Inne warunki:

Każda praca powinna zawierać dokładne dane o autorze pracy oraz imię i nazwisko nauczyciela.

Prace należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

Termin składania prac upływa z dniem 9 marca 2016 r., godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

Spotkanie z autorami nagrodzonych prac oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w dniu 11 marca 2016 r. o godz. 09.00 w holu Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach.

Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora.

Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów 84 657 20 32, 84 657 20 78.

Temat konkursu jest prosty i zrozumiały, życzymy więc owocnej pracy twórczej i wytrwałości.

 

 

źródło: UG Werbkowice