21 września 2023

Gmina Werbkowice: Spotkania w związku z pracami nad koncepcją przebudowy dróg w Turkowicach, Sahryniu i Zagajniku

30 listopada w Sahryniu i Turkowicach odbędą się zebrania związane z pracami nad koncepcją przebudowy dróg w Turkowicach, Sahryniu i Zagajniku.

Reklamy

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Sahryniu, odbędzie się zebranie z właścicielami nieruchomości położonych przy drodze gminnej w Sahryniu i Zagajniku.

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 12:00 w sali bankietowej (I piętro) świetlicy wiejskiej w Turkowicach, odbędzie się zebranie z właścicielami nieruchomości położonych przy drodze gminnej nr 111309l w Turkowicach (kolonia).

Reklamy

Wobec istniejącego zagrożenia Covid-19 osoby, które zechcą uczestniczyć w zebraniu, muszą obowiązkowo zabezpieczyć się w ochronne maseczki i rękawice, oraz przestrzegać zasad zachowania dystansu społecznego.