15 lipca 2024

Gmina Werbkowice: Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe

Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko ufundował ze środków własnych stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Za szczególne osiągnięcia w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 czternastu najlepszych uczniów wytypowanych przez szkoły prowadzone lub dotowane przez Gminę Werbkowice otrzymało jednorazowe stypendia w wysokości po 150 zł.

Reklamy

 

Łącznie pula środków przeznaczona na stypendia wyniosła 2100 zł.

 

Stypendia otrzymali:

 

WIKTORIA CIUCKA, uczennica klasy VIa w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Werbkowicach.

Średnia ocen 5,41. Uczennica brała udział w konkursach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty: przyrodniczy, matematyczny. Brała udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Archimedes Plus – Matematyka Plus”. Uczennica wzorowa, grzeczna. Chętnie pracuje na rzecz klasy i szkoły. Na tle klasy wyróżnia się kulturą osobista, jest zawsze uprzejma i życzliwa w stosunku do innych. Pracuje w Samorządzie Uczniowskim.

 

MAGDALENA SZEWCZUK, uczennica klasy VIb w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Werbkowicach.

W I semestrze 2016/2017 uczennica uzyskała średnią ocen 5,00. Brała udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu lokalnym laureatka III stopnia w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej „Archimedes Plus”, zakwalifikowała się do powiatowego Kuratoryjnego Konkursu Ortograficznego. Jest wzorową uczennicą i koleżanką. Niezwykle wrażliwa i pełna empatii z dużym zaangażowaniem wspiera akcje charytatywne zwłaszcza na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.

 

ELIZA DO, uczennica klasy Ib w Gimnazjum w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach.

Średnia ocen 4,93. Uczestniczka konkursów organizowanych w szkole uzyskująca wysokie wyniki. Uczennica wzorowa, grzeczna, uczynna. Chętnie pracuje na rzecz klasy i szkoły. Na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą, jest zawsze uprzejma i życzliwa w stosunku do innych.

 

JOANNA SKOWYRA, uczennica klasy IIIa w Gimnazjum w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach.

Średnia ocen 4,7. Udział w konkursach – Ogólnopolska Olimpiada Promocji Stylu Zdrowego Życia III miejsce w etapie powiatowym, konkurs plastyczna „Anioły miłosierdzia” I miejsce na etapie regionalnym. Nagrody w konkursach gminnych „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa” oraz „Barwy jesieni”. Chętnie pracuje na rzecz klasy i szkoły. Bierze udział w akademiach. Udziela pomocy uczniom słabszym.

 

KUBA KRAJEWSKI, uczeń klasy VI w Szkole Podstawowej w Sahryniu w Zespole Szkół w Sahryniu.

Średnia ocen 5,16. Udział w konkursach przedmiotowych (nagrody i wyróżnienia). Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. Chorąży pocztu sztandarowego.

 

MONIKA PALĘGA, uczennica klasy II w Gimnazjum w Sahryniu w Zespole Szkół w Sahryniu.

Średnia ocen 5,13.Uzdolniona plastycznie – III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym – „Kartka Bożonarodzeniowa”. Liczne nagrody i wyróżnienia w różnych konkurach plastycznych. Aktywna praca na rzecz klasy i szkoły.

 

MICHAŁ BILEWICZ, uczeń klasy V w Publicznej Szkole Podstawowej w Gozdowie.

Uczeń uzyskał wysoką średnią ocen 5,10. Utalentowany sportowo (tenis stołowy). Jest koleżeński, pracowity, chętnie pomaga innym. Wytrwale dąży do celu. Czynnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy. Bierze udział w licznych konkursach plastycznych.

 

JULIA ZAŁOGA, uczennica klasy V w Publicznej Szkole Podstawowej w Honiatyczach.

Średnia ocen 4,45. Brała udział w konkursach szkolnych. Uczestniczyła również w zawodach sportowych. Żyje w przyjaźni z zespołem klasowym.

 

JAGODA KROPORNICKA, uczennica klasy I w Publicznym Gimnazjum w Honiatyczach.

Średnia ocen 4,64. Brała udział w konkursach szkolnych. Uczennica systematyczna, kulturalna, życzliwa, aktywnie bierze udział w życiu klasy i szkoły, wolontariuszka w akcjach charytatywnych m.in. Pomóż dzieciom przetrwać zimę.

 

SYLWESTER DREWNIAK, uczeń klasy VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Hostynnem- Kolonii.

Średnia ocen w szkole 4,92. Udział w olimpiadzie z języka angielskiego. Udział w gminnych zawodach sportowych.

 

VERONIKA MAZUREK, uczennica klasy IV w Publicznej Szkole Podstawowej w Malicach.

Średnia ocen w szkole 5,20. Reprezentuje szkołę i osiąga sukcesy w zawodach sportowych. Odznacza się wzorowym zachowaniem. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Reprezentuje szkołę w konkursach recytatorskich. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą.

 

ANNA KOCAJ, uczennica klasy IV w Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach.

Średnia ocen w szkole 5,00. Wzorowe zachowanie, udział w konkursach plastycznych i recytatorskich. Wysoka kultura osobista, asysta w poczcie sztandarowym. Jest Przewodniczącą Samorządu Szkolnego.

 

JULIA BINECKA, uczennica klasy VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Terebiniu.

Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen – 4,80. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą i dużym zaangażowaniem w życie szkoły, pisze wiersze.

 

MONIKA NOWOSAD, uczennica kl. VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Turkowicach.

Średnia ocen 5,20. Udział w zawodach sportowych na szczeblu gminnym. II miejsce w gminnym turnieju tenisa stołowego.

 

Zdjęcia >>

 

źródło i fot. UG Werbkowice