26 września 2023

Gmina Werbkowice: Zapłacili za bobry

Julian Rumiński, przedsiębiorca z Hostynnego Kolonii (gm. Werbkowice), otrzyma prawie 6 tys. zł odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry. To efekt naszej interwencji.

Reklamy

O szkodach poczynionych przez bobry na działce Juliana Rumińskiego pisaliśmy w „Kronice Tygodnia” z 15 kwietnia.


Więcej »

Reklamy


źródło i fot. kronikatygodnia.pl