Gmina Werbkowice: Zwrot podatku akcyzowego w roku 2014

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów ornych położonych na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

Reklamy

 

• od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

• od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2014 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • 2 – 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

  • 1 – 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. określono stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju /Dz. U. z 2013r. Poz. 1408/.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można pobrać ze strony internetowej BIP Urząd Gminy Werbkowice w zakładce Podatki i Opłaty Lokalne / Zwrot Podatku akcyzowego lub w Urzędzie Gminy Werbkowice, pok. nr 11.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 11 lub pod Nr telefonu 84 6572080 w. 41.

 

źródło: UG Werbkowice