Gmina Werbkowice: Zwrot podatku akcyzowego

Informacje dla rolników z terenu gminy Werbkowice dotyczące składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Reklamy

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni, posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * liczba ha użytków rolnych. Dla rolników posiadających bydło będzie dodatkowe 30 litrów paliwa na każdą Dużą Jednostkę Przeliczeniową (informację o liczbie Dużych Jednostek Przeliczeniowych bydła w gospodarstwie można uzyskać w ARiMR).

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 30 października 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku oraz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Werbkowice:

http://werbkowice.pl/mieszkaniec/formularze-wzory-wnioskow/10-gmina/ogminie/1705-referat-podatkow-i-oplat-lokalnych-rpo#pobierz-wnioski

lub w Urzędzie Gminy Werbkowice.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11 lub pod nr telefonu 84 6572080 w. 41.

W związku z koronawirusem przyjmowane będą wnioski w pełni wypełnione z kompletem załączników.

źródło: UG w Werbkowicach