Gminne Święto Plonów w Dołhobyczowie

20 sierpnia 2017 r. w Dołhobyczowie odbyło się Święto Plonów, które było zwieńczeniem całorocznej pracy rolników z gminy Dołhobyczów.

Reklamy

 

„Bądź pozdrowiona ziemio rodząca,

z dobroci Boga świat odradzająca

tonami zboża, chlebnymi kłosy,

wstęgami rzeki wonnymi lasy…”

           

Dożynki, zwane również Świętem Plonów, to święto ludowe połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończone żniwa. Jest ono zwieńczeniem całorocznej pracy rolników, którzy dziękują Bogu za zebrane plony i pomyślne zakończenie żniw.

Mieszkańcy Gminy Dołhobyczów uczynili to 20 sierpnia 2017 r. Uroczystości z udziałem rolników, władz samorządowych, władz powiatowych, zaproszonych gości i mieszkańców gminy rozpoczęły się tradycyjną Mszą Świętą w kościele p.w. wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Dołhobyczowie, którą celebrował ks. dziekan Krzysztof Soliło w asyście ks. Bartłomieja Garczyńskiego.

Po uroczystej Mszy Świętej korowód dożynkowy przeszedł na boisko sportowe, gdzie nastąpiło przekazanie chleba Gospodarzowi Gminy Dołhobyczów –  Panu Grzegorzowi Drewnikowi, uczynili to starostowie: Pani Grażyna Wiśniewska z Dołhobyczowa oraz Pan Mirosław Jędruszko z Chłopiatyna.

Zgodnie ze staropolską tradycją świeży bochen chleba został podzielony pomiędzy wszystkich uczestników Święta.

Pan Wójt nawiązując do słów Papieża Jana Pawła II „Oddajcie hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które w trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”, serdecznie podziękował wszystkim rolnikom za wielki trud, dobrą pracę i za jakże godną postawę mimo wielu trudności i problemów. Pięknymi słowami również Pan Starosta Powiatu Hrubieszowskiego – Józef Kuropatwa podkreślił rolę rolnika. Odwołując się do słów przywódcy ludowców Wincentego Witosa powiedział: „W chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa”.

Pan Wójt Grzegorz Drewnik miał również przyjemność wręczyć Państwu Marii i Zbigniewowi Szczupak Nagrodę za otrzymanie Srebrnego Lauru Agroligi 2017 oraz złożyć gratulacje ,,…Otrzymany tytuł jest powodem do wielkiej satysfakcji bowiem przyznawany jest on producentom uzyskującym znakomite wyniki ekonomiczne, rolnikom pomysłowym, nowoczesnym i zaradnym Myślę, że te wszystkie osiągnięcia staną się zachętą dla innych i że dzięki takim osobom jak Państwo, młodzi ludzie zaczną dostrzegać na polskiej wsi ambitne i swoje życiowe szanse”

Piękną tradycją Święta Plonów jest Konkurs na Wieniec Dożynkowy. W tym roku do Konkursy zgłoszono 14 wieńców. Oryginalne formy wieńców, niesamowita pomysłowość oraz precyzja wykonania co roku zaskakują komisję oceniającą. Wieńce cieszyły malowniczością, niepowtarzalnym urokiem, jeden był piękniejszy od drugiego. A który z nich najpiękniejszy rozstrzygała komisja w składzie:

Krystyna Girgiel

Zofia Rosołowska

Kamila Lizak

Monika Ożga.

 

Po obejrzeniu i wnikliwej ocenie 14 wieńców zgłoszonych do konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Sołectwo Witków

II miejsce – KGW Gołębie

III miejsce – KGW Kościaszyn

 

Ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników Gminnego Święta Plonów cieszył się Konkurs na Wieniec Publiczności. O tym, który wieniec zwycięży decydowała liczba oddanych głosów przez publiczność. Najwięcej głosów otrzymały wieńce:

I miejsce – Sołectwo Witków głosów – 54

II miejsce – Sołectwo Hulcze głosów – 53

III miejsce – Sołectwo Oszczów głosów – 42

 

Sponsorem nagród w obu konkursach (Tradycyjny Wieniec Dożynkowy i Wieniec Publiczności) był Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie.

 

W części artystycznej zaprezentowały się zespoły:

– ,,Lawenda” z Telatyna

– ,,Nadbużanki” z Gołębia

– ,,Wrzos” z Dołhobyczowa

– ,,Pogranicze” z Przewodowa

– Ukraiński Zespół Ludowy z Litowieża

– Ukraiński Zespół Ludowy ,,Zaspiw”

– ,,Energy Girl”

– ,,Biesiada Polska”

Gminne Święto Plonów zakończyła zabawa z Zespołem ,,Masterfox”.

Atrakcjami dodatkowymi w czasie imprezy były: darmowa grochówka ufundowana przez Gminę Dołhobyczów, kącik animacyjny dla dzieci, ,,aleÜbaw“ w tym konkursy z nagrodami, wystawa płodów rolnych z ODR w Hrubieszowie, stoisko KRUS, stoisko gastronomiczne Certyfikat w Hrubieszowie, ogródek piwny.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli przy organizacji Gminnego Święta Plonów w Dołhobyczowie: Sponsorom i Partnerom uroczystości – Gminie Dołhobyczów, Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie, Bankowi Spółdzielczemu w Dołhobyczowie, Parafii rzymsko – katolickiej w Dołhobyczowie oraz następującym osobom: Starostom:( Pani Grażynie Wiśniewskiej i Panu Mirosławowi Jędruszko), Alfredowi Kulikowskiemu, Karolinie Górnik, Róży Skiba, Annie Trochimczuk, Kindze i Julii Czapla, Julii Popielewskiej i Kornelii Płoszaj.

„Ileż to pracy i modlitwy

w uprawę roli włożyć trzeba, żeby mieć na stole

na białym obrusie

świeżybochenek chleba”

 

Więcej zdjęć:

http://www.dolhobyczow.naszgok.pl/n,gminne-swieto-plonow-2017-r

 

źródło i fot. UG Dołhobyczów