21 lipca 2024

Gminy Hrubieszów i Trzeszczany nagrodzone przez branżę telekomunikacyjną [ZDJĘCIA]

7 czerwca, w Iławie, podczas Ogólnopolskiego Forum Operatorów Telekomunikacyjnych Fortel, branża telekomunikacyjna nagrodziła gminy, które sprzyjają inwestycjom telekomunikacyjnym, wśród których znalazły się gminy Hrubieszów i Trzeszczany.

Reklamy

Nagroda Gmina Inwestycji Telekomunikacyjnych” (GIT) w roku 2022 została przyznana gminie wiejskiej Hrubieszów oraz gminie wiejskiej Trzeszczany podczas uroczystej gali w Grand Hotelu Tiffi w Iławie. Gminę Hrubieszów reprezentował wójt Tomasz Zając, gminę Trzeszczany reprezentował wójt Stanisław Czarnota, a nagrodę wręczył przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Witold Kołodziejski. Podczas wręczania nagrody podkreślono zaangażowanie gmin w cyfryzację terenów wiejskich.

­

Reklamy

Kapituła nagrody GIT podała przykłady działań sprzyjających cyfryzacji w gminie Hrubieszów:

– organizacja licznych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami przy budowie sieci szybkiego internetu realizowanej w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

Reklamy

– obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej dla operatorów telekomunikacyjnych,

– obniżenie podatku od budowli za szerokopasmową infrastrukturę telekomunikacyjną,

– dbanie o zapewnienie bardzo dobrej współpracy z sołtysami i mieszkańcami przy realizacji inwestycji.

­

Kapituła nagrody GIT podała przykłady działań sprzyjających cyfryzacji w gminie Trzeszczany:

– organizację licznych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami przy budowie sieci szybkiego internetu realizowanej w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

– poprzez obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej dla operatorów telekomunikacyjnych,

– poprzez obniżenie podatku od budowli za szerokopasmową infrastrukturę telekomunikacyjną,

– dbanie o zapewnienie dobrej współpracy przy inwestycjach telekomunikacyjnych na poziomie sołtysów i radnych.Podczas wręczania nagrody podano przykład jednej z radnych gminy Trzeszczany, która osobiście przekonywała mieszkańców, aby zgodzili się na umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w działkach prywatnych. Radna przez pół roku włożyła wiele pracy aby w jej wsi został zbudowany światłowód.

­

Ogólnopolskie Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL zostało zorganizowane przez Fundację Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO, która jest jednym z najważniejszych gremiów branży telekomunikacyjnej w kraju. Tegoroczny FORTEL odbył się pod patronatem Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego.

­

­

(info i fot. HTK)


Zobacz też:

Hrubieszów: Szkolenie dowódców OSP [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Szkolenie dowódców OSP [ZDJĘCIA]