Informacja dla ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego w gminie Hrubieszów

W związku z koniecznością zastosowania zwiększonych wymogów sanitarnych, wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Hrubieszów, przy zachowaniu określonych zasad.

Reklamy

W związku z występującą obecnie koniecznością zastosowania zwiększonych wymogów sanitarnych, spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym przez koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Urząd Gminy Hrubieszów informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, których termin składania przypada od 3 do 31 sierpnia 2020 roku, przyjmowane będą w pokoju nr 1A Urzędu Gminy Hrubieszów, przy zachowaniu następujących zasad:

  • termin wizyty należy wcześniej umówić telefonicznie – tel. 579 470 085 lub 84 696 26 81 w. 39,
  • zaleca się wcześniejsze pobranie wniosku ze strony internetowej Urzędu Gminy Hrubieszów: https://www.hrubieszow-gmina.pl/interesant/wnioski-druki-formularze
  • wniosek powinien być w miarę możliwości przygotowany do złożenia, bez konieczności wypełniania na miejscu,
  • osoby składające wnioski bez wcześniejszego umówionego terminu, obsługiwane będą w czasie nie zarezerwowanym dla interesantów umówionych telefonicznie.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa zarówno interesantów jak i pracowników Urzędu Gminy, prosi się jednocześnie o ograniczenie czasu pobytu w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum, wymaganego dla złożenia wniosku oraz zachowanie wszelkich środków ostrożności:

  • używania maseczek ochronnych,
  • dezynfekcji rąk,
  • przebywania tylko jednej osoby w pomieszczeniu gdzie składane są wnioski
  • zachowania minimalnej wynoszącej 1,5 m odległości od innych osób przebywających w budynku.

(UG Hrubieszów)