2 grudnia 2023

Informacja o stanie dróg w gminie Mircze

Większość dróg powiatowych jest nieprzejezdna z wyjątkiem drogi powiatowej Adelina – Mircze – Kryłów. Zarząd Dróg Powiatowych planuje w dniu jutrzejszym 31 stycznia 2014 roku kompleksowe odśnieżenie drogi powiatowej Lipowiec – Wereszyn.

Reklamy

Podajemy numery telefonów na które należy dzwonić tylko przypadku zagrożenia ludzkiego życia lub mienia.

Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie

Zimowe utrzymanie dróg: 84 696 48 09

Obwód Drogowy Witków: 84 641 92 28

Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie: 84 697 26 91

Zarządzanie Kryzysowe Urząd Gminy Mircze 501 302 282

Telefony czynne całą dobę.


Sukcesywnie odśnieżane są drogi gminne tam gdzie istnieje możliwość połączenia z przejezdną drogą wyższej kategorii.

 
 
źródło: UG Mircze