Informacja Starostwa Powiatowego na temat przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Sahryń

W związku z pojawianiem się błędnych informacji, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie opublikowało informację na temat przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Sahryń.

Reklamy

Informacja Starostwa Powiatowego na temat przebudowy drogi powiatowej nr 3427L Sahryń-Modryń w miejscowości Sahryń

W związku z wprowadzającymi w błąd mieszkańców powiatu hrubieszowskiego informacjami pojawiającymi się w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3427L Sahryń-Modryń w miejscowości Sahryń, chcemy przedstawić Państwu rzetelne informacje o tym zadaniu.

Reklamy

Przebudowa realizowana jest przez Powiat Hrubieszowski.

Planowany koszt inwestycji to 1 250 009,64 zł.

Powiat w ramach naboru uzupełniającego z Funduszu Dróg Samorządowych uzyskał dofinansowanie w wysokości 750 005 zł.

Pozostała suma, czyli 500 004,64 zł stanowi wkład własny Powiatu.

Do Wójta Gminy Werbkowice Pani Agnieszki Skubis-Rafalskiej zostało dwukrotnie wysłane oficjalne pismo z prośbą o partycypację w kosztach wkładu własnego inwestycji, pomimo upływu terminu na udzielenie odpowiedzi Powiat nie otrzymał informacji na temat wsparcia finansowego ze strony Pani Wójt.

­

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie