Integracyjne dokarmnianie zwierząt

W dniu 25 stycznia 2015 roku Ireneusz Falenta – niepełnosprawny ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie, Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie i myśliwi z Koła Łowieckiego „Orlik” w Hrubieszowie przy wsparciu Świętego Huberta, uczestniczyli w dokarmianiu drobnej zwierzyny na terenie wsi Trzeszczany, Zadębce, Nieledew, Łuszczów i Obrowiec.

Reklamy


W czasie naszych wspólnych działań zadano 400 kilogramów treściwej paszy w podsypach dla bażantów, którą ofiarowały Zakłady Zbożowe MŁYNAREX s.j. w Mojsławicach.

Do przejazdu po terenie łowiska dowódca Państwowej Straży Granicznej w Hrubieszowie kapitan Mariusz Kulczyński skierował terenowego Mitsubishi z kierowcą chorążym sztabowym Adamem Sową.

W czasie dokarmiania tym razem widzieliśmy rudel 64 saren, 1 zająca i 35 bażantów poszukujących pożywienia przy stałych miejscach dokarmiania.

Za udział i pomoc w przedsięwzięciu bardzo dziękujemy wszystkim.

 

Darz Bór!
Tomasz Wojciech Antoniuk