Inwestycje drogowe w gminach Dołhobyczów i Mircze

Pod koniec lipca nastąpiło przekazanie przez Powiat Hrubieszowski terenu budowy pod inwestycje drogowe w miejscowościach Honiatyn i Oszczów w gminie Dołhobyczów oraz miejscowości Wereszyn w gminie Mircze.

Reklamy

 

W dniu 24 lipca 2018 r. nastąpiło przekazanie przez Powiat Hrubieszowski terenu budowy związanego z utwardzeniem dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi powiatowej nr 3446L od km 2+000,00 do km 2+530,00 i od km 2+580,00 do km 2+900,00 w miejscowościach Honiatyn i Oszczów w gminie Dołhobyczów.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grabowiecka 18 B, 22-500 Hrubieszów.

Koszt inwestycji wynosi 772 689,08 zł, z czego 531 000,00 zł stanowi dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

***

 

W dniu 26 lipca 2018 r. nastąpiło przekazanie przez Powiat Hrubieszowski terenu budowy związanego z modernizacją drogi powiatowej nr 3441 L położonej na działkach ewidencyjnych nr 1.173, 4.291/2, 4.292/1, 4.292/2, 4.292/3, 4.293/2 w miejscowości Wereszyn gmina Mircze na odcinku długości 990 mb.

Wykonawcą jest: Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grabowiecka 18 B, 22-500 Hrubieszów.

Koszt inwestycji wynosi 416 530,89 zł, z czego 200 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego w 2018 roku w ramach funduszu ochronny gruntów rolnych i leśnych.

 

źródło i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie