Inwestycje drogowe w powiecie hrubieszowskim

11 czerwca nastąpił odbiór dróg powiatowych wyremontowanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Łączny koszt inwestycji to 1 212 347,78 zł, a wydatki w całości zostały pokryte ze środków własnych Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

 

Prace objęły dwa zadania:

 

Remont nawierzchni dróg na terenie Gmin: Horodło, Uchanie

 

Remont drogi powiatowej Nr 3408L Kobło – Husynne w m. Ciołki

Zakres robót obejmował między innymi:

• roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (trasa w terenie równinnym) – 0,952 km;

• oczyszczenie mechanicznie nawierzchni drogowej bitumicznej (odsłonięcie krawędzi) – 952 m2;

• roboty remontowe (frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 4 cm) – 17 m2;

• oczyszczenie i skropienie nawierzchni -5236,00 m2;

• wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie o średniej gr. 4 cm [standard II] – 531 t;

• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zawałowaniu 4 cm – 5236,00 m2;

 

Remont drogi powiatowej Nr 3404L Teratyn – Horodło w m. Teratyn

Zakres robót obejwał między innymi:

• roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (trasa w terenie równinnym) – 0,990 km;

• oczyszczenie mechanicznie nawierzchni drogowej bitumicznej (odsłonięcie krawędzi) – 990 m2;

• roboty remontowe (frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 4 cm) – 12 m2;

• oczyszczenie i skropienie nawierzchni -5 940,00 m2;

• wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie o średniej gr. 6 cm [standard II] – 891 t;

• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zawałowaniu 4 cm – 5 940,00 m2.

 

***

 

Remont nawierzchni dróg na terenie Gmin: Trzeszczany, Werbkowice

 

Remont drogi powiatowej Nr 3417L Drogojówka – Trzeszczany w m. Drogojówka

Zakres robót obejmował między innymi:

• roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (trasa w terenie równinnym) – 0,990 km;

• oczyszczenie mechanicznie nawierzchni drogowej bitumicznej (odsłonięcie krawędi) – 990 m2;

• roboty remontowe (frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 4 cm) – 35 m2;

• oczyszczenie i skropienie nawierzchni – 5 445,00 m2;

• wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie o średniej gr. 4 cm [standard II] – 556 t;

• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zawałowaniu 4 cm – 5 445,00 m2.

 

(info: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie, fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)