Inwestycje w gminie Hrubieszów trwają

Gmina Hrubieszów bardzo aktywnie realizuje inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Reklamy

 

W ostatnim czasie gmina otrzymała zwrot części poniesionych wydatków związanych z budową pierwszego etapu operacji (projektu) pt.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i indywidualnych oczyszczalni ścieków w m. Cichobórz, Kosmów i Ślipcze”. Płatność w wysokości ponad 1,2 mln zł została przekazana na konto gminy. 

Kończy się także realizacja drugiego etapu tej inwestycji, tj. budowy przyłączy wodociągowych dla mieszkańców Cichobórza i Kosmowa oraz budowy czterech przydomowych oczyszczalni ścieków przy: świetlicy wiejskiej i szkole w Kosmowie, przy świetlicy wiejskiej w Cichobórzu oraz przy szkole w Ślipczu. Gmina ma termin do końca maja na złożenie wniosku o płatność w zakresie tego etapu operacji.

W ostatnich dniach, Gmina Hrubieszów otrzymała również płatność w wysokości ponad 238 tys. zł, która to stanowi refundację części wcześniej poniesionych wydatków, związanych z realizacją operacji pt.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gródku”.

Natomiast, jeszcze na początku maja br. zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Hrubieszów, a Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy na realizację operacji pt.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Husynnem”. Na realizację tej operacji gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 306 tys. zł. Gmina zamierza zrealizować tą inwestycję do końca marca 2020 r.

Wszystkie powyżej wymienione operacje realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opracował: Piotr Tarasiuk / UG Hrubieszów

 


 

Zobacz też:

POWIAT – Gmina Hrubieszów: Projekt zakończony, ale owce pozostaną 

POWIAT – Inwestycje w gminie Hrubieszów 

POWIAT – Gmina Hrubieszów: Będą fundusze na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Gródku