Inwestycje zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie

Inwestycje zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie, w ramach remontu nawierzchni dróg powiatowych w 2018 roku.

Reklamy

 

Inwestycje zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie w ramach remontu nawierzchni dróg powiatowych w 2018 roku.

 

Droga powiatowa nr 3230L Skierbieszów – Hrubieszów w m. Mołodiatycze

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 5 cm w ilości 225 t; łącznie wykonano 300 mb.

 

Droga powiatowa nr 3236L Mołodiatycze – Kolonia Horyszów w m. Mołodiatycze  – wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 4 cm w ilości 200 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w ilości 1 980 m2; łącznie wykonano 360 mb i 1 980 m2remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3287L Uchanie-Werbkowice w m.Bogucice

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 4 cm w ilości 495 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w ilości 4 950 m2;

– nawierzchnia poboczy z mieszanki zasadniczej 0-31,5 o śr. gr. 7 cm po zawałowaniu – 69,3 m3

łącznie wykonano 990 mb i 4 950 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3233L Uchanie-Grabowiec w m. Rozkoszówka

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 3 cm w ilości 206 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w ilości 2 750 m2; łącznie wykonano 500 mb i 2 750 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3287L Uchanie-Werbkowice w m. Uchanie 

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 3 cm w ilości 119 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w ilości 1 566 m2; łącznie wykonano 270 mb i 1 566 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 1861L Turowiec-Uchanie w m. Wola Uchańska

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 4 cm w ilości 485 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w ilości 4 850 m2; łącznie wykonano 970 mb i 4 850 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3410L Łuszków-Strzyżów w m. Rogalin I

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 3 cm w ilości 206 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w ilości 2 750 m2; łącznie wykonano 500 mb i 2 750 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3410L Łuszków-Strzyżów w m. Rogalin II

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 5 cm w ilości 243 t; łącznie wykonano 335mb.

 

Droga powiatowa nr 3407L Matcze-Hrubieszów w m. Kopyłów

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 3 cm w ilości 124 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w ilości 1 650 m2; łącznie wykonano 300 mb i 1 650 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3409L Horodło-Strzyżów w m. Hrebenne

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 3 cm w ilości 143 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w ilości 1 725 m2; łącznie wykonano 345 mb i 1 725 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3406L Annopol – Szpikołosy w m. Szpikołosy

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 4 cm w ilości 56 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w ilości 750 m2; łącznie wykonano 150 mb i 750 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3430L Hrubieszów-Cichobórz-Dołhobyczów w m. Mieniany

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 4 cm w ilości 315 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w ilości 4 200 m2; łącznie wykonano 700mb i 4 200 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3404L Teratyn-Horodło w m. Annopol i Ubrodowice

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 4 cm w ilości 423 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w 5 640m2; łącznie wykonano 940mb i 5 640 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3462L ul. Grotthusów m. Hrubieszów

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 5 cm w ilości 533 t;

– krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej wynosi 1 174 m; łącznie wykonano 648mb i 4 266 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3476L ul. Prusa m. Hrubieszów

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 5 cm w ilości 162 t;

– krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej wynosi 171 m;

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm zagęszczoną mechanicznie o średniej grubości 6 cm  wynosi 10,2 m3;

– nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zawałowaniu 5 cm wynosi 169 m2;  łącznie wykonano 139mb i 293 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3446L Honiatyn-Oszczów m. Honiatyn

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 5 cm w ilości 376 t; łącznie wykonano 547 mb i 3 008,5 m2  remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3445L Nowosiółki-Oszczów m. Oszczów

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 3 cm w ilości 124 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w 1 650 m2; łącznie wykonano 300mb i 1 650 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3438L Mircze-Telatyn m. Stara Wieś

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 4 cm w ilości 275 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w 2 750 m2; łącznie wykonano 500 mb i 2 750 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3437L Lipowiec-Wereszyn m. Stara Wieś

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 4 cm w ilości 136,2 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w 1 362,10 m2; łącznie wykonano 257mb i 1 362,10 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3430L Hrubieszów-Cichobórz-Dołhobyczów
m. Dołhobyczów

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 3 cm w ilości 445,5 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w 5 940 m2; łącznie wykonano 990 mb i  5 940 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3429L Adelina-Mircze-Kryłów m. Kryłów Kolonia

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 4 cm w ilości503,5 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w 5 035 m2; łącznie wykonano 950 mb i  5 035 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3418L Zaborce-Hostynne w m. Peresołowice

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 4 cm w ilości 250 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w 2 500 m2; łącznie wykonano 500 mb i  2 500 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3287L Uchanie-Werbkowice m. Werbkowice

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 3 cm w ilości 96 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w 1 282 m2;

– nawierzchnia poboczy z mieszanki zasadniczej 0-31,5 o  gr. 10 cm po zawałowaniu – 18,8 m3;

łącznie wykonano 245mb i  1 282 m2 remontu drogi.

 

Droga powiatowa nr 3419L Werbkowice-Kotorów w m. Werbkowice

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średniej grubości 4 cm w ilości 544,5 t;

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 3 cm w 5 445 m2; łącznie wykonano 990 mb i  5 445 m2 remontu drogi.

 

 

Inwestycje zrealizowane i w trakcie – Powiat Hrubieszowski

 

Projekty dotacyjne zrealizowane w 2017 r.

 

W wyniku złożonego w 2016 r. wniosku,  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, w roku 2017 zrealizowano odcinek drogowy pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855L Strzelce – Stefankowice – Moniatycze od km 7+170 do km 10+440, od km 11+105 do km 11+535, od km 12+670 do km 13+235  i od km 13+885
do km 17+820, długości łącznej – 8,200 km”

 

Koszty  całkowite wg rozliczenia inwestycji: 2 499 382,60 zł

dotacja – 1 536 660,00 zł  (63,63 % kosztów kwalifikowalnych)

Czas realizacji: 30 maja 2017 r.  – 31 lipca 2017 r.

 

Projekt obejmował przebudowę 8,200 km odcinka drogi w zakresie nawierzchni jezdni, poboczy, skrzyżowań, jak i również oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonania elementów bezpieczeństwa ruchu, mającego połączenie z drogami gminnymi obsługującymi tereny rolne, a także poprawiającego dojazd do działek i posesji dla zachowania połączenia
z siecią komunikacyjną Gminy Hrubieszów i Powiatu Hrubieszowskiego.

 


Inwestycje realizowane przez Powiat Hrubieszowski w roku 2017 przy wsparciu gminy, bez dofinansowania programów pomocowych:

Efektem współpracy Powiatu Hrubieszowskiego i Gminy  Dołhobyczów, w okresie
od 20.07.2017 r. do 24.08.2017 r. zrealizowano „Przebudowę drogi przygranicznej powiatowej nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica państwa
na odcinku Dołhobyczów – Oszczów (etap I) od km 30+972,00 do km 33+272,00 i od km 34+520,00 do km 35+580,00 długości łącznej 3,36 km.”

Koszt całkowity brutto zadania: 1 182 722,84 zł

Dotacja celowa z Gminy Dołhobyczów: 579 486,42 zł

Przebudowa obejmowała wykonanie dwóch odcinków drogi w zakresie nawierzchni jezdni, wykonania zatok i miejsc postojowych, chodników, zjazdów, oznakowania pionowego i poziomego oraz barier ochronnych, mających połącznie z drogami gminnymi obsługujących tereny rolne, a także poprawiającego dojazd do działek i posesji dla zachowania połączenia z siecią komunikacyjną Gminy Dołhobyczów i Powiatu Hrubieszowskiego.

 

 

Projekty dotacyjne w trakcie realizacji w latach 2017 – 2018

 

1) Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów-Granica Państwa na terenie Gminy Hrubieszów w m. Ślipcze, Czumów w km od 6+800 do km 10+000 oraz na terenie Gminy Dołhobyczów  w m. Gołębie, Zaręka, Dołhobyczów na odcinku w km od 24+700 do km 28+100 o łącznej długości 6,600 km w  ramach RPO WL 2014-2020 „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych
i subregionalnych centrów rozwoju”

Kwota całkowitego kosztu zadania: 9 074 390,32 zł

Dofinansowanie: 6 528 576,67 zł (71,95 %)

Lata 2016- 2017 – złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

                               przeprowadzenie procedury przetargowej

                               unieważnienie procedury przetargowej

Rok 2018 – przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej

                               realizacja inwestycji – planowany termin: 1 czerwca  2018 – 15 listopada 2018

 

Zakres planowanych prac obejmuje:

– wzmocnienie istniejącej nawierzchni na przebudowywanych odcinkach wraz
z poszerzeniem lewostronnym,

– przebudowę istniejących nie normatywnych zatok (7 szt.) autobusowych wraz
z wykonaniem chodnika oraz wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni istniejących zatok autobusowych i wymianą krawężników betonowych,

– budowę zatok autobusowych w miejscach istniejących przystanków wraz z wykonaniem chodnika (7 szt.),

– budowę zjazdów (86 szt.),

– budowę chodników (0,26 km),

– budowę ścieżki rowerowej ( 6,6 km),

– przebudowę istniejących przepustów ( 2 szt.),

– wykonanie oznakowania drogowego pionowego (37 szt.).

 

2) „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi powiatowej nr 3446 L od km 2+000,00 do km 2+530,00 i od km 2+580,00do km 2+900,00
w miejscowości Honiatyn i Oszczów, gmina Dołhobyczów”  – środki finansowe z rezerwy budżetu państwa

Koncepcja zabezpieczenia wąwozu zakłada wykonanie na długości 850 m następujących robót budowlanych:

– warstwy wiążącej i ścieralnej z masy betonu asfaltowego o grubości 4 cm,

– podbudowy właściwej z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm,

– podbudowy pomocniczej, jako wzmocnienia podłoża gruntocementem o Rm=2,5 MPa

o grubości 15 cm,

– cieku prefabrykowanego otwartego szer. 60 cm o grubości 15 cm na podsypce cementowo- piaskowej o grubości 5 cm i ławie z betonu B-10 grubości 10 cm,

– pobocza utwardzonego po stronie lewej szerokości 0,50 m z kruszywa grubości 15 cm,

– odwodnienie powierzchniowe wąwozu poprzez projektowany ciek otwarty i odpowiedni spadek jezdni.

 

kwota dotacji –  531 000,00 zł

koszt całkowity –780 689,08zł

wkład własny  249 689,08 –zł

Gmina Dołhobyczów – 120 844,54 zł

Powiat Hrubieszowski  – 128 844,54 zł

Planowany termin realizacji: sierpień – październik 2018 r.

 

3)  Wniosek o dotację celową ze środków budżetu województwa lubelskiego na modernizację drogi powiatowej nr 3441L w miejscowości Wereszyn, Gmina Mircze w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.

 

Koszty całkowite inwestycji: 425 140,89 zł brutto

Wnioskowana kwota dotacji: 200 000,00 zł

Wkład własny: 225 140,89 zł

 

Wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 3441L polegać będzie na:

– wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości 10 cm,

– wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości

po zagęszczeniu 4 cm,

– wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości

po zagęszczeniu 3 cm.

 

Planowany termin realizacji: lipiec-wrzesień 2018 r.

 


źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie