21 września 2023

IX Konkurs plastyczny „Praca służb mundurowych”

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Husynnem i Komendant ZHP Hufiec Hrubieszów mają zaszczyt zaprosić do udziału w IX edycji konkursu plastycznego „Praca służb mundurowych”.

Reklamy

 

Temat konkursu:

Tematem konkursu jest praca służb mundurowych (Wojska, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Więziennej). Ujęcie tematu może być dowolne, inspirowane osobistymi doświadczeniami lub informacjami zdobytymi przez uczniów.

Reklamy


Uczestnicy

Konkurs jest konkursem otwartym i jest organizowany w następujących kategoriach:

Reklamy

A – przedszkola i oddział zerowy forma przestrzenna lub płaska
B – szkoła podstawowa klasy I – III forma przestrzenna lub płaska
C – szkoła podstawowa klasy IV – VI tylko prace przestrzenne
D – gimnazja/szkoły ponadgimnazjalne prace wykorzystujące nowe technologie np. filmy, spoty, prezentacje, nagrania audio


Prace

Prace (w kategoriach A, B, C) mogą być wykonane dowolną techniką, w dowolnym formacie. Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora pracy, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna plastycznego, ewentualnie tytuł pracy.

Prace w kategorii D należy przygotować w formie elektronicznego nośnika w gotowej formie do odtworzenia. Mile widziana instrukcja odtwarzania (w jakim programie należy odtworzyć plik).

Nadesłane prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.


Terminy

Prace należy przesyłać/dostarczyć do 30 kwietnia 2015 roku na adres: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem, Husynne 118, 22-500 Hrubieszów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 maja 2015 roku.

Wszyscy uczestnicy otrzymają informację o wynikach.


Jury

Prace oceniane będą przez komisję złożoną z przedstawicieli Gminy Hrubieszów, Służb Mundurowych i Organizatora konkursu.

Zostanie także przyznane specjalne wyróżnienie Komendanta Hufca ZHP Hrubieszów.

 

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa w Husynnem