Jeszcze raz o Stefankowicach

W upalne, lipcowe popołudnie w Stefankowicach odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka połączony z otwarciem makiety wsi.

Reklamy

Makieta wsi to rodzaj miniskansenu odtwarzającego dawne Stefankowice z przełomu XIX i XX wieku.W minaturowym kształcie stoją tu zabudowania zagród wiejskich, dworu z folwarkiem, szkoły, karczmy czy browaru. Przez otwarte dzrwi zobaczysz wnętrze dawnej klasy, chłopskiej izby czy wreszczie salonu we dworze. Przed wiatrakiem stoi młynarz a w karczmie przygrywa wiejski grajek. Wykonaniem makiety zajął się p. Adam Flak w ramach projektu „Makieta wsi” realizowanego przez stowarzyszenie „Sosenka” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszraów Wiejskich oraz pomocy Gminy Hrubieszów.

Przygotowano szereg atrakcji: zjężdżąlnia, zamek z piłeczkami, kule do toczenia, trampolina, wata i popcorn. Firma Mizer przygotowałą poczęstunek. Dzieci z Punktu Przedszkolengo „Wilczęta” pokazały sie w układach tanecznych a w sceneriii starej wsi członkowie Klubu Seniora „Srebrene świerki” z Kułakowic Trzecichwystąpili z przedstawieniem o Sobótce.

Reklamy

Uroczystego otwarcia dokonali Wójt Gminy Hrubieszów – Jan Mołodecki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach – Danuta Kloc i sołtys wsi Stefankowice Zdzisław Zając.

Dziękujemy wszystkim, którzy udzielali swego wsparcia i pomocy zarówno podczas realizacji projektu i w przygotowaniu pikniku.