Jubileusz 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej i 25-lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu

W dniu 17 maja 2019 roku odbył się podwójny jubileusz: 70-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej i 25-lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu.

Reklamy

 

Wszyscy spotkali się w Bibliotece, gdzie zwiedzili naszą książnicę, by następnie udać się do sali widowiskowej GOK na dalsze uroczystości.

Na jubileusz przybyło wielu gości, w tym: reprezentanci samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, radni i sołtysi, kierownicy referatów, proboszcz mireckiej parafii, komendant Straży Granicznej w Kryłowie, dyrektor i przedstawiciele Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, byli i obecni bibliotekarze pracujący w naszej Bibliotece, bibliotekarze z terenu powiatu hrubieszowskiego reprezentujący poszczególne gminy, emerytowane bibliotekarki z terenu powiatu, dyrektorzy ośrodków kultury powiatu hrubieszowskiego, twórczynie ludowe, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Mircze, przedstawiciele nadleśnictw, członkowie Klubu Seniora, dyrektorzy i kierownicy instytucji różnego szczebla działający na terenie naszego powiatu i gminy, zespoły działające przy GOK Mircze oraz pozostali uczestnicy uroczystości.

Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marianna Sobczuk.

Następnie głos zabrała Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek gratulując wspaniałego jubileuszu. Swoje gratulacje i życzenia przekazali również zaproszeni goście oraz zaprzyjaźnieni czytelnicy i użytkownicy Biblioteki i GOK.

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu otrzymał ponadto Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury oraz promocji książki i czytelnictwa.

Z okazji tak doniosłego jubileuszu Wójt Marta Małyszek wspólnie z Dyrektorem Marianną Sobczuk wręczyły pamiątkowe podziękowania obecnie pracującym pracownikom.

Podczas uroczystości jubileuszowej wyrazy uznania i gratulacje odebrała także Dyrektor Marianna Sobczuk za 40-lecie swojej pracy zawodowej . Z tej okazji Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał Mariannie Sobczuk nagrodę kulturalną za popularyzację i upowszechnianie kultury.

Prezentacja multimedialna, wykonana przez bibliotekarzy, zapoznała uczestników uroczystości jubileuszowej z historią i działalnością Biblioteki oraz GOK.

Następnie wszyscy obejrzeli specjalnie przygotowane na tą uroczystość występy zespołów działających przy GOK Mircze: Zespołu Śpiewaczego Seniorów „Echo”, Arabeska”, ”K4” z Mircza, „Szychowianki” z Szychowic oraz Kapeli „Mireckiej”.

Dopełnieniem podwójnego jubileuszu były okolicznościowe wystawy i jubileuszowy tort. Wszyscy goście i uczestnicy jubileuszu wpisali się do kroniki GOK i Biblioteki.

Dziękujemy bardzo serdecznie za liczne dowody sympatii ze strony uczestników uroczystości, gościom za życzenia, dyplomy uznania, listy gratulacyjne, podziękowania, kwiaty, upominki i prezenty.

Dziękujemy także wszystkim pracownikom Biblioteki i GOK za szczególne zaangażowanie w organizację tego podwójnego jubileuszu, stażystom, praktykantom, obsłudze technicznej. Dziękujemy Przedsiębiorstwu „DREAMS” z Komarowa, które jak zwykle w sposób profesjonalny obsłużyło uroczystość. Dziękujemy sponsorom, którzy nie raz wsparli nasze imprezy. Dziękujemy ekipie Urzędu Gminy w Mirczu za wszelką pomoc organizacyjną i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wnieśli pomoc przy organizacji tej podniosłej uroczystości.

Dziękujemy również Zarządowi Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie za wsparcie pieniężne na zakup księgozbioru do Biblioteki z okazji podwójnego jubileuszu.

 


(tekst i fot. GBP w Mirczu)