Jubileusz strażaków ze Ślipcza

W niedzielę 8 lipca 2018 roku, 70 urodziny obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Ślipczu.

Reklamy

 

Jednostka powstała w 1948 roku a jej założycielami byli: Stanisław Kaproń, Józef Kaproń i Adam Pawęzka. Pierwszym prezesem został Adam Pawęzka, po nim funkcję te piastowali Antoni Proć, Władysław Karpoś, Stanisław Ligaj, Henryk Szlendak. Obecnie Jednostce prezesuje Marian Bańka. Natomiast pierwszym naczelnikiem był Stanisław Kaproń, po nim Stanisław Czajka, Kazimierz Adamczyk, Andrzej Proć, Marian Bańka, Andrzej Proć, zaś obecnie Marian Gzik. Zaczynali od motopompy. Obecnie w pracy używają Stara A-244. Strażacy dbają o bezpieczeństwo i ochronę mieszkańców Ślipcza i okolic. Podejmują się także wielu innych działań wpływających na poprawę warunków życia na wsi m.in. corocznie odśnieżają drogi na terenie gm. Hrubieszów.

Uroczystość rozpoczął prezes Jednostki Marian Bańka. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Hrubieszowie a zarazem Wójt Gminy Hrubieszów druh Jan Mołodecki. Później odprawiono Mszę Św.

Jubileusz był także okazją do wręczenia medali i odznak członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślipczu. Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznano 3 druhom, odznakę „Za Wysługę Lat” otrzymało 13 druhów. Natomiast Listy Pochwalne otrzymało 3 druhów.

Uroczystość uświetniły występy zespołów: dziecięcego „Wesołe Nutki” oraz Klubu Seniora „Biedronki” – ze Ślipcza, „To i Owo na Ludowo” z Gródka, zespoły działające przy GOK Wołajowice oraz KGW ze Ślipcza.

Jubileusz zakończono zabawą taneczną, do której przygrywała Kapela MOCH-BAND.

 

 

Tekst i fotografie:

Jacek Fuchs / Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach