Jubileusz szkoły w Moniatyczach

W czwartek 12 listopada 2015 r. przyszedł czas wielkiego święta – Jubileuszu
100-lecia powstania szkoły w Moniatyczach, 20-lecia oddania do użytku i poświęcenia nowego budynku szkoły oraz 10-lecia nadania szkole imienia wielkiego Polaka Jana Pawła II.

Reklamy


„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”.

Uroczystości rozpoczęliśmy na placu szkolnym od odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowego obelisku ufundowanego przez społeczność szkolną. Odsłonięcia obelisku dokonał Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów p. Jerzy Fedorczuk wraz z uczennicą gimnazjum Justyną Tarłowską. Obelisk poświęcił Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Dr Marian Rojek.

Jako symbol żywego pomnika pamięci Jubileuszu, został posadzony przez przedstawicieli uczniów i nauczycieli oraz zaproszonych gości, dąb, ufundowany przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce p. Mariusza Nagadowskiego. Po wejściu do budynku szkolnego pani dyrektor Katarzyna Lewandowska powitała wszystkich i poprosiła Księdza Biskupa o ofiarę Mszy św. Wraz z ks. Biskupem Mszę św. koncelebrowali: Kapelan Zamojsko – Lubaczowskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, ks. Dr Wiesław Galant oraz ks. Kanonik Piotr Dudek, były proboszcz naszej parafii. Ks. Biskup w swojej homilii nawiązał do sieci, którą tworzymy my wszyscy, zarówno uczniowie, nauczyciele, rodzice. Łączą nas szczególne więzi. Powinniśmy zawsze pamiętać o przeszłości i dumnie w jedności kroczyć w przyszłość. Msza święta była szczególnym przeżyciem dla społeczności szkolnej, nauczycieli, emerytowanych dyrektorów i nauczycieli, najstarszych absolwentów naszej szkoły, rodziców i zaproszonych gości oraz pocztów sztandarowych szkół im. Jana Pawła II: Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie, Szkoły Podstawowej w Mienianach oraz szkół z terenu Gminy Hrubieszów: Szkoły Podstawowej w Czerniczynie, Husynnem, Stefankowicach.

Po Mszy św. wszyscy z uwagą i wielkim wzruszeniem wysłuchali pięknego montażu słowno-muzycznego pt. Szkoło, gdy Cię wspominam…, przygotowanego przez p. Małgorzatę Sobczuk i p. Rafała Piwkowskiego w przepięknej oprawie plastycznej p. Małgorzaty Polikowskiej. Na wstępie uczciliśmy minutą ciszy pamięć zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły. Uczniowie przedstawili historię szkoły połączoną pośrednio z historią naszego państwa. Całość była przeplatana pieśniami o tematyce patriotycznej, co zaowocowało niezwykłym wzruszeniem i wywołało łzy w oczach, szczególnie u najstarszych absolwentów. Dopełnieniem części artystycznej był występ zespołu ,,Na granicy”, który spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Po występach artystycznych przyszedł czas na wystąpienia gości, którzy bardzo ciepło i ze wzruszeniem kierowali swoje słowo do wszystkich obecnych i dziękowali za możliwość uczestniczenia w tak wielkim wydarzeniu, jakim jest Jubileusz naszej szkoły. Szczególne podziękowanie – Dziękuję ci szkoło!, usłyszeliśmy od absolwentki, która podkreśliła, jak wiele w naszym życiu zawdzięczamy edukacji i ludziom spotkanym w szkole. W dalszej części uroczystości pani dyrektor, wręczając pamiątkowe statuetki, w szczególny sposób podziękowała byłym dyrektorom i osobom zaangażowanym w budowę naszej szkoły i sali gimnastycznej za serce, życzliwość, zaangażowanie i ofiarność okazaną naszej szkole. Wszyscy goście otrzymali pamiątkową publikację Dziedzictwo i współczesność, wydaną z okazji jubileuszu, gazetkę szkolną oraz okolicznościowy znaczek.

Atmosfera tego dnia była wyjątkowa: przepiękne dekoracje, wystawa przedstawiająca wydarzenia z życia szkoły, od początku jej istnienia, aż po dzień dzisiejszy, wystawa dokumentów archiwalnych szkoły, wystawa kronik szkolnych z dawnych lat i współczesnych, wystawa nagrodzonych prac plastycznych i literackich. Był to dobry czas na rozmowy z byłymi dyrektorami i nauczycielami, na spotkania z dawnymi koleżankami i kolegami, chwile wspomnień z ,,łezką w oku”.

Dzisiaj, z okazji Jubileuszu, składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy są z naszą szkołą na co dzień i w dniu dzisiejszym.

Bardzo serdecznie dziękujemy księżom, którzy wspierają naszą szkołę modlitwą, błogosławieństwem i dobrym słowem.

Dziękujemy władzom oświatowym i samorządowym za nieustanną dbałość o szkoły i każde dobre słowo o ciężkiej pracy nauczycielskiej.

Gościom, którzy przybyli na nasze święto składamy szczególne podziękowania, gdyż swoją obecnością nadaliście państwo wysoką rangę uroczystości.

Absolwentom szkoły, którzy są i będą naszą dumą, składamy szczególne podziękowania za pamięć i dobre wspomnienia o szkole.

Dziękujemy naszym uczniom, którzy dzisiaj starają się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki w duchu wartości przekazanych nam przez Patrona Jana Pawła II.

Szanowni rodzice, dziękujemy Wam za troskę, pomoc, pracę, którą ofiarujecie szkole każdego dnia.

Dziękujemy także naszym nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy przez wiele godzin nie zaniedbując codziennych obowiązków przygotowali dzisiejsze święto i za każdą podejmowaną inicjatywę i trud.

Szczególne podziękowania składamy ludziom dobrej woli, którzy sprawili, że nasze święto miało tak znamienitą oprawę poprzez ofiarowaną pomoc rzeczową i finansową.

Podziękowania otrzymują:

Państwo H. i J. Jędrzejewscy,
Państwo B. i R. Szymańscy,
Pan J. Janda,
Pani M. Olszak,
Gmina Hrubieszów,
Sklep Moniatycze,
Sklep Stefankowice Państwo J. i D. Skorupscy,
Transway Pan G. Hunkiewicz,
Piekarnia Mikada,
Nadleśnictwo Strzelce,
Sołectwa wsi Moniatycze, Moniatycze Kolonia, Janki,
Zakład Handlowy Rolzbyt Pan S. Gietka,
Chłodnia Iglo Chełm,
Firma Unilewer Polska,
Hurtownia Drimpol,
Stal Bud Skład Materiałów Budowlanych Pani M. Zamojtel
Hurtownia Sprzedaż Cytrusów Warzyw Pani M. Gidzińska
Masarnia z ubojnią Pan A. Kurantowicz
Kwiaciarnia Pani Sołtysiak
Kwiaciarnia Fraszka,
Kwiaciarnia Pani Czuwara,
Handel Artykułami Przemysłowymi BHP i P.POŻ Pan S. Wosiek.