KGW w Cichobórzu minęło 50-lat

Założycielką i pierwszą przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Cichobórzu, które powstało w 1968 roku była Irena Łukasiewicz. Następnie, przez 34 lata funkcje tę pełniła Zofia Łuj.

Reklamy

 

Pierwsze działania koła to m.in. kursy żywienia i szycia, rozprowadzanie kurcząt, organizacja zabaw tanecznych. Te ostatnie dawały pieniądze, które wspomagały budowę szkoły. Już wtedy panie wyjeżdżały na wycieczki, których nie brakuje i teraz a jeździły nawet do innych krajach europejskich. Również od początku zajmowały się działalnością artystyczną. Scenki teatralne, kabaretowe to m.in. dzięki poetce ludowej Zosi Łuj, której zapału nie brakuje również i dzisiaj. Wiersze i piosenki towarzyszą im podczas występów. A uczestniczą w imprezach i uroczystościach lokalnych, które w większości same organizują np.: Dzień Seniora, Ojca, Dziecka, spotkania opłatkowe oraz gminnych: Dzień Kobiet, Dzień Samorządu Terytorialnego czy Święto Chleba. Obecnie KGW zrzesza 12 członkiń a zarządza nim Krystyna Garbacz.

Minęło 50 lat. Na wspólne spotkanie przybyli Ci, którzy działają obecnie jak i Ci, którzy tworzyli historię koła dawniej. Przyjechało też wielu zaproszonych gości. Były podziękowania, gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy. Były też kwiaty i nagrody: rzeczowe i finansowa, które wspomogą dalszą działalność Pań.

Reklamy

Oprawę artystyczną obchodów stanowił koncert członkiń KGW w Cichobórzu a w dalszej części spotkania do wspólnej zabawy przygrywał zespół Ventus.

Jubileusz zorganizowano 24 czerwca 2018 roku w miejscowej świetlicy.

 

 

Tekst i fotografie:

Jacek Fuchs / Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach