Kolejna książka Henryka Żurawskiego – „Dobra Kryłów w XIX i XX wieku”

W ramach Towarzystwa Przyjaciół Kryłowa i Okolic po kilku latach pracy, ukazała się kolejna książka Henryka Żurawskiego p.t.: „Dobra Kryłów w XIX i XX wieku”. Ta świetna książka zgłębiająca historyczne wydarzenia „Małej Ojczyzny” tworzy z poprzednimi publikacjami autora pewien ciąg.

Reklamy

 

Henryk Żurawski „Dobra Kryłów w XIX i XX wieku”

 

Jak pisze sam Autor:

Reklamy

„Historia Dóbr Kryłów w XIX i XX wieku to główny temat niniejszej pracy. Ze szczegółami opisano historię rodzin Chrząnowskich i Horodyskich, które były właścicielami majątku w tym okresie. Przywołano akty urodzeń, ślubów i zgonów. Przedstawiono zmiany terytorialne majątku, jak: kupna, wydzielenia, sprzedaże, a w końcowej fazie parcelację całych dóbr.                                       

Centralnym punktem tego rozdziału i całej publikacji jest przytoczony dosłownie i w całości inwentarz Dóbr Kryłów z 1837 roku. Kompleksowy opis majątku z jego wyceną jednostkową i zbiorową to wyjątkowa lektura, która bardzo dużo mówi o funkcjonowaniu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli dużego przedsiębiorstwa rolnego. 

Szczegółowo przybliżono kwestie prawne tamtego okresu, odnoszące się do Dóbr Kryłów, jak: prawo spadkowe, kontrakty przedślubne, funkcjonowanie Rad Familijnych, upoważnienia do działań prawnych, umowy kupna – sprzedaży.

Zamieszczone mapy pokazują zmiany w układzie leśnym, polnym i drogowym. Opracowanie zawiera informacje o losach rodziny Horodyskich po parcelacji majątku.

Główny temat publikacji, jakim jest historia Dóbr Kryłów w XIX i XX wieku, poprzedza rozdział poświęcony kryłowskiemu majątkowi w jego pierwszych trzech stuleciach,  czyli od początku XVI do końca XVIII wieku.

Książka w formacie A4.Twarda oprawa, szyta, 192 strony. Tworzy z poprzednimi publikacjami pewien ciąg.”

Druk sfinansowany przez Gminę Mircze.   

 

Henryk Żurawski  

1. „Historia parafii rzymskokatolickiej w Kryłowie” – 2009

2. Książka Henryka Żurawskiego: „Cmentarze Kryłowa i okolic” – 2012

3. „Dobra Kryłów w XIX i XX wieku.

oraz

Ewa Prusacka – Kocon – „Zamek w Kryłowie” – 2010

 

Więcej na:

Towarzystwo Przyjaciół Kryłowa i Okolic – Krylow.info

 

 

W posiadanie książki można wejść:

– W Kryłowie u Pana Ryszarda Wieczorka.

– W Mirczu w Gminnym Ośrodku Kultury

 


Opracował – Marek A. Kitliński (mak)