Kolejne inwestycje w gminie Hrubieszów

Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ślipcze, na odcinku o długości 1,681 km, od świetlicy wiejskiej do lasu.

Reklamy

 

Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach kolejnego naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 111131 L w miejscowości Ślipcze” przewiduje wykonanie prac na odcinku o długości 1,681 km, od świetlicy wiejskiej do lasu. Planuje się wzmocnić istniejącą, zdegradowaną nawierzchnię asfaltową, poprzez ułożenie dwóch nowych warstw asfaltowych, o łącznej grubości 8 cm. Nawierzchnia asfaltowa, wraz z warstwą wyrównawczą kruszywa, ma zostać wykonana także na odcinku tej drogi, który obecnie posiada nawierzchnię żwirową. W celu zwiększenia parametrów technicznych, zaplanowano wykonanie czterech mijanek oraz obustronne utwardzenie poboczy drogi. Ponadto, gmina zamierza odtworzyć rowy przydrożne i oznakować drogę znakami pionowymi.

Wartość całkowita inwestycji szacowana jest na ponad 800 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi ponad 500 tys. zł. W przypadku otrzymania pomocy, realizacja projektu powinna zakończyć się do października 2020 r.

Gmina Hrubieszów składała wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich naborów na dofinansowanie robót na drogach. Ostatni nabór, w którym złożono wniosek na przebudowę drogi gminnej w Kułakowicach Drugich i Kułakowicach Trzecich, został unieważniony przez Urząd Marszałkowski. W międzyczasie wniosek na przebudowę tej drogi został złożony do Funduszu Dróg Samorządowych.

 

(info: UG Hrubieszów)