2 grudnia 2023

Komunikat KSC w sprawie badań surowcowych w cukrowniach Werbkowice i Krasnystaw

Badania sprawdzające poprawność oznaczania polaryzacji potwierdzają prawidłowość wykonywania analiz w laboratoriach surowcowych Cukrowni Werbkowice i Cukrowni Krasnystaw.

Reklamy

Podczas tegorocznej kampanii cukrowniczej w cukrowniach należących do Krajowej Spółki Cukrowej S.A., w Cukrowni Krasnystaw oraz Cukrowni Werbkowice przeprowadzano badania sprawdzające prawidłowość oznaczania polaryzacji w laboratoriach surowcowych obu Cukrowni.

Badania kontrolne przeprowadzono po uzgodnieniach z przedstawicielami Plantatorów, zgodnie z obowiązującymi od 8 czerwca 2021 r. zasadami „Instrukcji odbioru buraków cukrowych”. Badania te wykonano czterokrotnie w uzgodnionym terminie, w każdym miesiącu trwania kampanii od września do grudnia (w Cukrowni Werbkowice ze względu na termin rozpoczęcia kampanii dwa badania przeprowadzono w październiku) w obecności przedstawicieli Plantatorów.

Reklamy

Wysokość polaryzacji określono w pobranych losowo próbach korzeni, następnie z tej samej miazgi korzeni pobrano i zamrożono próby do badań porównawczych. Próby te, odpowiednio zabezpieczone przed rozmrożeniem, zostały przekazane do badań w akredytowanym laboratorium celem określenia ich polaryzacji zgodnie z normami ICUMSA, stosowanymi w przemyśle cukrowniczym. W próbach zamrożonej miazgi pozostawionych w Cukrowni oraz dostarczonych do akredytowanego laboratorium wykonano ponowną ocenę zawartości cukru według tej samej metody.

Zgodnie z „Instrukcją odbioru buraków cukrowych”, uzgodnioną ze Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego wyniki analiz, a tym samym poprawność pracy laboratorium na Linii Oceny Surowca uznaje się za zadowalającą, jeżeli różnica ze średnich wyników analiz pomiędzy próbami wykonanymi w dniu pobrania i wynikami z zamrożonych prób wykonanymi w laboratorium zewnętrznym oraz laboratorium surowcowym nie przekracza wartości 0,5 punktu procentowego.

Szczegółowe wyniki uzyskane w każdym terminie zostały przedstawione przedstawicielom Związków Plantatorów Buraka Cukrowego.

Wyniki przeprowadzonych badań porównawczych potwierdziły właściwe określanie polaryzacji w laboratoriach surowcowych Cukrowni Krasnystaw oraz Werbkowice.

Należy podkreślić, że proces odbioru surowca w KSC S.A., prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami a jego przebieg zgodnie z obowiązującą instrukcją odbioru surowca jest nadzorowany przez przedstawicieli Plantatorów.

Polecamy również obejrzenie filmu o pracy laboratoriów KSC S.A.

­

Szymon Smajdor

Rzecznik Prasowy

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

­

­

(info, wideo i fot. KSC)


Zobacz też:

Rolnicy zbadali zawartość cukru w burakach cukrowych

Rolnicy zbadali zawartość cukru w burakach cukrowych


LubieHrubie na Instagramie